-
 

Konsten att hålla ett oförberett tal

”Jag klarar mig hyfsat bra om jag har förberett talet och övat in det”, säger du kanske. Men jag blir helt stum om någon ber mig hålla ett tal och är alldeles oförberedd på det.” 

Förmågan att samla tankarna och tala oförberett är på många sätt en viktigare förmåga att behärska än att kunna hålla tal efter långa och noggranna förberedelser. Vill du få andra att lyssna behöver du kunna kommunicera dina synpunkter med kraft och tyngd för att göra dig hörd. Det är då förmågan att tala improviserat är värdefull. 

Till skillnad från ett förberett tal kräver ett oförberett tal att du kan tänka på stående fot och snabbt komma på vad du ska säga. Något som kan vara direkt skrämmande för många.

Men chansen är ganska stor att du på jobbet eller privat hamnar i en situation där du behöver improvisera och snabbt kunna samla tankarna och klä dem i ord. Det bästa du kan göra är att göra dig redo redan nu.

Med hjälp av tipsen nedan kommer även de mest nervösa talarna känna att de har bättre kontroll under ett improviserat tal.

Öva på att tala oförberett

Det finns många sätt att förbättra förmågan att uttrycka dig på ett avslappnat sätt när du plötsligt ombeds säga några ord. På våra kurser får deltagarna till exempel flera gånger tala improviserat. Nyttan av dessa övningar är:

1. De bevisar för kursdeltagarna att de kan improvisera.

2. Den insikten gör dem mycket tryggare och självsäkrare. De förstår att om det värsta skulle hända, att det skulle stå still i huvudet när de håller en presentation, kan de ändå improvisera tills de kommer på rätt spår igen.

Ju mer övning du får desto bättre klarar du av att möta verkliga situationer som kan uppstå, både i ditt arbete och i sociala sammanhang.

Var beredd på att improvisera

Nästa gång du sitter i ett möte på jobbet kan du fråga dig vad du skulle säga om du plötsligt blev ombedd att tala. Vilka synpunkter skulle vara lämpligast att ta upp? Hur skulle du formulera ett ja eller nej till de förslag som läggs fram?

Förbered dig i tankarna på att tala oförberett vid alla tillfällen. En person som är bra på att hålla improviserade tal förbereder sig genom att ”hålla oräkneliga tal som aldrig hålls”.

Börja genast med ett exempel

Varför? Det finns tre skäl:

1. Du står inte omedelbart inför tvånget att behöva koncentrera dig på hur nästa mening ska låta, eftersom det är lätt att berätta om upplevelser även när det sker oväntat.

2. Du kommer in i talets rytm och den första nervositeten lägger sig och ger dig tillfälle att känna dig entusiastisk inför ämnet.

3. Du kan vinna åhörarnas uppmärksamhet omedelbart.

Många undviker personliga erfarenheter eftersom de tror att sådana saker är alldeles för alldagliga och ointressanta. Men det absolut bästa sättet att komma i kontakt med din publik är att inleda med en händelse, antingen om något som har hänt dig eller någon du känner. Att sätta en personlig prägel på din presentation humaniserar den. Det gör att din publik kan relatera till den och dig lättare.

Åhörare som fängslas av den mänskliga sidan av din berättelse uppmuntrar dig när du behöver det som mest – under de första ögonblicken av talet.

Var dig själv

Vi har alla vårt egna sätt att uttrycka oss och tala. Vissa människor är riktiga ”storytellers”, berättare som alltid använder mycket exempel och anekdoter för att få fram sin mening, sina åsikter och tankar. Vissa använder humor och andra förlitar sig enbart på siffror och fakta.

Att känna till vilken din stil är kommer hjälpa dig att känna dig mer bekväm när du hamnar i en situation då du behöver improvisera. Du kommer med andra ord inte behöva anstränga dig så mycket för att få fram det du vill säga, och de som lyssnar kommer inte ha svårt att hänga med dig och ditt resonemang.

Kom ihåg att du är din största tillgång som talare. Håll fast vid din stil. Låt dig inte tvingas in i en mall så att du förlorar din personlighet.

Prata inte oförberett – håll ett oförberett tal

Rubriken innehåller en betydelseskillnad, för det räcker inte att du bara pratar på. De oförberedda talen kräver en struktur. Syftet är trots allt att få fram dina synpunkter och dina argument på ett logiskt och tydligt sätt.

Under nästa veckomöte på jobbet kan du till exempel träna på ett oförberett tal. Tänk att du kan bli ombedd att tala när som helst. Lyssna därför uppmärksamt på vad de andra säger. Var sedan beredd på att sammanfatta dina tankar i några få ord. På så sätt övar du hela tiden upp din förmåga att bidra med egna kommentarer eller förslag.

Övning ger färdighet

Testa de här tipsen och du kommer märka att det går lättare och lättare att tala oförberett. Varje tal blir lite bättre än det föregående. Du kommer inse att improviserade tal, när allt kommer omkring, bara är en förlängning av vad du gör när du pratar med din familj vid köksbordet eller dina vänner under en middag.

________________________________________________________________________________

Kom på en preview av den populära kursen Kommunikation och ledarskap!

Nio miljoner människor har gått en kurs hos oss. Är du nyfiken på att veta mer om oss och våra kurser? In och anmäl dig direkt! För mer info, klicka här

Konsten att hålla ett oförberett tal

”Jag klarar mig hyfsat bra om jag har förberett talet och övat in det”, säger du kanske. Men jag blir helt stum om någon ber mig hålla ett tal och är alldeles oförberedd på det.” 

Förmågan att samla tankarna och tala oförberett är på många sätt en viktigare förmåga att behärska än att kunna hålla tal efter långa och noggranna förberedelser. Vill du få andra att lyssna behöver du kunna kommunicera dina synpunkter med kraft och tyngd för att göra dig hörd. Det är då förmågan att tala improviserat är värdefull. 

Till skillnad från ett förberett tal kräver ett oförberett tal att du kan tänka på stående fot och snabbt komma på vad du ska säga. Något som kan vara direkt skrämmande för många.

Men chansen är ganska stor att du på jobbet eller privat hamnar i en situation där du behöver improvisera och snabbt kunna samla tankarna och klä dem i ord. Det bästa du kan göra är att göra dig redo redan nu.

Med hjälp av tipsen nedan kommer även de mest nervösa talarna känna att de har bättre kontroll under ett improviserat tal.

Öva på att tala oförberett

Det finns många sätt att förbättra förmågan att uttrycka dig på ett avslappnat sätt när du plötsligt ombeds säga några ord. På våra kurser får deltagarna till exempel flera gånger tala improviserat. Nyttan av dessa övningar är:

1. De bevisar för kursdeltagarna att de kan improvisera.

2. Den insikten gör dem mycket tryggare och självsäkrare. De förstår att om det värsta skulle hända, att det skulle stå still i huvudet när de håller en presentation, kan de ändå improvisera tills de kommer på rätt spår igen.

Ju mer övning du får desto bättre klarar du av att möta verkliga situationer som kan uppstå, både i ditt arbete och i sociala sammanhang.

Var beredd på att improvisera

Nästa gång du sitter i ett möte på jobbet kan du fråga dig vad du skulle säga om du plötsligt blev ombedd att tala. Vilka synpunkter skulle vara lämpligast att ta upp? Hur skulle du formulera ett ja eller nej till de förslag som läggs fram?

Förbered dig i tankarna på att tala oförberett vid alla tillfällen. En person som är bra på att hålla improviserade tal förbereder sig genom att ”hålla oräkneliga tal som aldrig hålls”.

Börja genast med ett exempel

Varför? Det finns tre skäl:

1. Du står inte omedelbart inför tvånget att behöva koncentrera dig på hur nästa mening ska låta, eftersom det är lätt att berätta om upplevelser även när det sker oväntat.

2. Du kommer in i talets rytm och den första nervositeten lägger sig och ger dig tillfälle att känna dig entusiastisk inför ämnet.

3. Du kan vinna åhörarnas uppmärksamhet omedelbart.

Många undviker personliga erfarenheter eftersom de tror att sådana saker är alldeles för alldagliga och ointressanta. Men det absolut bästa sättet att komma i kontakt med din publik är att inleda med en händelse, antingen om något som har hänt dig eller någon du känner. Att sätta en personlig prägel på din presentation humaniserar den. Det gör att din publik kan relatera till den och dig lättare.

Åhörare som fängslas av den mänskliga sidan av din berättelse uppmuntrar dig när du behöver det som mest – under de första ögonblicken av talet.

Var dig själv

Vi har alla vårt egna sätt att uttrycka oss och tala. Vissa människor är riktiga ”storytellers”, berättare som alltid använder mycket exempel och anekdoter för att få fram sin mening, sina åsikter och tankar. Vissa använder humor och andra förlitar sig enbart på siffror och fakta.

Att känna till vilken din stil är kommer hjälpa dig att känna dig mer bekväm när du hamnar i en situation då du behöver improvisera. Du kommer med andra ord inte behöva anstränga dig så mycket för att få fram det du vill säga, och de som lyssnar kommer inte ha svårt att hänga med dig och ditt resonemang.

Kom ihåg att du är din största tillgång som talare. Håll fast vid sin stil. Låt dig inte tvingas in i en mall så att du förlorar din personlighet.

Prata inte oförberett – håll ett oförberett tal

Rubriken innehåller en betydelseskillnad, för det räcker inte att du bara pratar på. De oförberedda talen kräver en struktur. Syftet är trots allt att få fram dina synpunkter och dina argument på ett logiskt och tydligt sätt.

Under nästa veckomöte på jobbet kan du till exempel träna på ett oförberett tal. Tänk att du kan bli ombedd att tala när som helst. Lyssna därför uppmärksamt på vad de andra säger. Var sedan beredd på att sammanfatta dina tankar i några få ord. På så sätt övar du hela tiden upp din förmåga att bidra med egna kommentarer eller förslag.

Övning ger färdighet

Testa de här tipsen och du kommer märka att det går lättare och lättare att tala oförberett. Varje tal blir lite bättre än det föregående. Du kommer inse att improviserade tal, när allt kommer omkring, bara är en förlängning av vad du gör när du pratar med din familj vid köksbordet eller dina vänner under en middag.

________________________________________________________________________________

Kom på en preview av den populära kursen Kommunikation och ledarskap!

Nio miljoner människor har gått en kurs hos oss. Är du nyfiken på att veta mer om oss och våra kurser? In och anmäl dig direkt! För mer info, klicka här