-
 

shutterstock_345195815


9 tips om hur du engagerar oengagerade medarbetare

Du har en person i ditt team som du upplever inte har det rätta engagemanget eller gnistan kvar. Medarbetaren är visserligen trevlig och glad, gör sina timmar och håller sig sysselsatt, men det finns inget "äkta" engagemang - personen gör sina uppgifter mer eller mindre "mekaniskt". 
 
När engagemanget sjunker har studier visat att det sannolikt beror på någon av dessa grundläggande saker: Personen känner inte längre en stolthet över organisationen, personen ifrågasätter företagsledningens effektivitet eller så har personen ingen bra relation med sin närmaste chef.
 
Oavsett orsak har du olika alternativ. Du kan välja att: ignorera, avsluta eller förbättra situationen.
 
För ungefär ett år sedan berättade en deltagare i vårt Kommunikationsprogram att han var oengagerad. Han var helt ärlig med att han inte kände samma entusiasm som tidigare när han var på jobbet. Vi uppskattade verkligen hans uppriktighet och ville hjälpa honom. Så, tillsammans med hans chef försökte vi hitta vägar att förbättra situationen.
 
I höstas visade en medarbetarenkät att han fortfarande kämpade med engagemanget, men idag, efter ytterligare fem månader, är han en av de mest inspirerade personerna i teamet. 
 
Det finns ingen trollformel eller lösning som passar alla, men nedan är nio saker som hjälpte den här personen att öka engagemanget och arbetslusten. Vi tror att dessa tips kan hjälpa dig också. 
 

check-2 Ge uppskattning till oengagerade medarbetare

Bara för att medarbetare är oengagerade betyder inte det att de gör saker halvhjärtat. Bagatellisera därför inte deras insatser. Det är viktigt att du kontinuerligt bekräftar dem och att du konkret visar att det de gör är viktigt. Uppmärksamma medarbetare. Ge feedback på utfört arbete - både positiv och negativ.

check-2 Ta reda på vilka arbetsuppgifter som slukar energi

Ta reda på vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som ger dina medarbetare energi, vilka som är acceptabla och vilka som slukar energi. Nej, alla uppgifter är inte roliga, men om det är någon uppgift som verkligen tar energi - gör vad du kan för att ta bort, eller i alla fall minska ner på, den arbetsuppgiften.

Titta på om det går att fördela om arbetsuppgifter mellan medarbetare. Det en medarbetare inte tycker om att göra kan vara helt rätt för någon annan. 

check-2 Skapa en lösning tillsammans

Människor stödjer den värld som de har hjälpt till att skapa. Ju mer involverade medarbetare är i att planera riktningen för och/eller utforma sin egen roll, desto mer engagerar de sig. 

check-2 Uppmuntra öppenhet

Brist på trygghet kan ta död på både förtroende och produktivitet, var därför öppen med information. När medarbetare känner sig trygga släpper de sin defensiva hållning - vilket skapar utrymme för bättre kommunikation och mer konstruktiva dialoger. Tänk på att en tillåtande attityd skapar utrymme för öppen kommunikation, misstag och olika åsikter.

check-2 Se bortom arbetet 

De flesta medarbetares behov och önskningar påverkas av deras privatliv och de behov och önskningar som deras familj, partner eller vänner har. Att känna till och sträva efter att ge ökat utrymme för dina medarbetares privata behov är ett stort steg mot ökat engagemang både i och utanför arbetet.

"If you are lucky enough to be someone's employer, then you have a moral obligation to make sure people do look forward to coming to work in the morning."

- John Mackey, Whole Foods

check-2 Påvisa sambandet mellan personliga mål och företagets mål

Ju mer relevanta företagets mål känns i relation till personliga mål, desto mer entusiastiska blir medarbetarna. Sätt tydliga mål och se till att det finns balans mellan ansvar och befogenheter.

check-2 Underskatta inte värdet på titlar

 En titelförändring kan ha stor betydelse för hur någon ser på sin roll och sitt ansvarsområde.

check-2 Öka förväntningarna

Det låter kanske motsägelsefullt, men ju mer som förväntas - och ju mer personligt åtagande som krävs - desto mer engagerad känner personen sig.

check-2 Få medarbetare att känna ägarskap, så agerar de som ägare

 Ju mer frihet och befogenheter vi ger till medarbetare, desto större blir ansvarstagandet och känslan av att vara värdefull. Medarbetare som har inflytande över sina egna arbetsuppgifter trivs bättre och upplever mindre stress.

Ladda ner din guide med coachingtips!

coaching-tips-download

 

Hjälp dina medarbetare att utvecklas och förbättra sina resultat: Bli deras coach!

Ladda ner din guide här >>