-
 

shutterstock_357597032

Emotionell intelligens - nyckeln till att lyckas som chef

Emotionell intelligens är en viktig komponent på dagens arbetsplatser och en av många egenskaper som bör finnas hos en skicklig ledare. 

Medarbetare vill känna att de är värdefulla och de vill ha en chef som är intresserad av deras liv, hälsa och välbefinnande och inte någon som bara tittar på vad de presterar eller hur duktiga de är. Ett visst mått av psykologi och social intelligens är därför nyckeln till ett professionellt ledarskap. 

Att leda genom emotionell intelligens kräver tid och energi från dig som är chef, men det positiva slutresultatet är väl värd den extra arbetsinsatsen.

Här är fyra sätt du kan att utveckla din emotionella intelligens på, för att leda mer effektivt.

Lyssna och ställ frågor

Du behöver lära känna dina medarbetare. Gör det genom att lyssna aktivt och ställa frågor. Det är din uppgift som chef att utveckla emotionell intelligens genom att ta reda på vad som motiverar var och en av dina medarbetare. Alla motiveras av olika saker, varje individ har en unik personlighet och unika känslor. Det betyder att du behöver ha individuella samtal med alla dina medarbetare.

Agera för att ge stöd åt medarbetare

Du måste göra saker för att visa att dina medarbetare har ditt stöd. När du ser något som du skulle kunna stötta dina medarbetare med, gör ditt bästa för att hjälpa dem. Undanröj hinder, ge dem extra resurser eller ge en medarbetare ledigt för att hantera personliga saker.

Du kan inte ha kontroll över allt som händer i organisationen, men när du har möjligheten att göra skillnad och påverka, gör det!

Avsätt tid

Formellt/informellt, gör det som passar för situationen. Möt medarbetarna i stunden. Det kan vara ett informellt möte på ett kafé eller ett formellt möte, som ett medarbetarsamtal. Försök att få till så många tillfällen som möjligt för en öppen dialog.

Dina möjligheter att stärka ditt EQ och skapa meningsfulla relationer ökar om du har regelbunden kontakt med medarbetarna.

Ge ansvar

Medarbetare vill få förtroendet att ta ansvar för resultat. Tydliga mål och stöd från chefen är viktigt, dels för att kunna nå mål och driva projekt och arbete framåt, men också för att kunna identifiera möjliga utmaningar, behov av support eller eventuella prestationsproblem.