-
 

Så hanterar du konflikter på jobbet

Många upplever ordet konflikt som ett negativt ord, men om vi tänker efter är en konflikt egentligen inget konstigt. Det handlar egentligen bara om två viljor, eller behov, som krockar. 

Konflikter är oundvikliga på alla arbetsplatser och själva konflikten behöver inte vara ett problem. Hur den hanteras kan däremot vara avgörande om parterna förs samman eller hamnar ännu längre ifrån varandra.

I de allra flesta fall leder den till någonting bra, men det är sättet vi väljer att hantera konflikten på som avgör om den leder till något bra eller inte.

Ja, det är ett val vi gör, för med rätt inställning kan vi se konflikten som en möjlighet till utveckling - istället för någonting som tar energi och som är obekvämt och jobbigt. 

Vi behöver också inse att vi inte kan ändra på andra människor, det vi däremot kan ändra på är oss själva. Börja därför med att titta på dig själv och ditt eget beteende när en konflikt uppstår. 

Dålig kommunikation, meningsskiljaktigheter och missförstånd är många gånger orsaken till konflikter. Men utan konflikter och motsättningar - ingen utveckling. 

Nästa gång du behöver hantera en konflikt kan du ha dessa effektiva kommunikationstips i åtanke.

Fokusera på här och nu. Ibland är det frestande att ta upp gamla konflikter och saker som hänt tidigare. Olyckligtvis brukar det vara som att hälla tändvätska på pågående konflikt, vilket gör det svårare att komma överens och hitta en lösning på det aktuella problemet. Stå emot frestelsen att ta upp tidigare konflikter och problem. Fokusera på det aktuella problemet och på att hitta en lösning.

Lyssna. Vi vill gärna tro att vi lyssnar, men i själva verket tänker vi ofta på det vi själva ska säga när den andra personen slutar prata. Även om det är svårt i stundens hetta - lyssna på den andra personen. Avbryt inte. Gå inte i försvar. Visa med ditt kroppsspråk och ditt ansiktsuttryck att du lyssnar. Då kommer du att förstå den andra personen bättre och han eller hon kommer också att vara mer villig att lyssna på dig.

Försök att se på saken ur den andra personens synvinkel. I en konflikt vill vi bli hörda och förstådda. Det är därför viktigt att du försöker se saker och ting ur den andra personens synvinkel. Om du inte förstår vad personen menar eller hur han eller hon tänker – ställ frågor tills du gör det.

Gå inte i försvar. När någon kritiserar dig är säkert din första reaktion att den andra har fel och du har rätt. Du går i försvar. Nej, kritik är inte roligt att lyssna till och många gånger kan kritiken vara uppförstorad och präglad av den andres känslor. Men det är viktigt att lyssna på den andra personen och förstå varför han eller hon tycker på ett visst sätt.

Ta eget ansvar. Effektiv kommunikation handlar om att kunna erkänna när du gjort fel. Om ni båda har en del i ansvaret för konflikten (vilket oftast är fallet), ansträng dig för att förstå ditt eget ansvar i konflikten. Då föregår du med gott exempel. Det bidrar ofta också till att den andra personen svarar på ett vänligare sätt, vilket gör att ni kommer närmare en förståelse för varandra och en lösning. 

Använd ”Jag”. Istället för att säga ”Du har fel”, börja dina påståenden med ”Jag”. Få det du säger att handla om dig och det du känner och tycker. Till exempel: ”Jag känner mig frustrerad när det här händer”. Det upplevs inte lika anklagande och den andra personen behöver inte känna sig attackerad och gå i försvar. Genom att använda ”Jag” gör du det enklare för den andra att se situationen ur din synvinkel.

Kompromissa. Istället för att försöka ”vinna” diskussionen, leta efter bästa möjliga lösning för alla parter. Antingen genom att kompromissa eller att hitta en helt ny lösning. Syftet är att alla parter ska vara nöjda med lösningen och resultatet. Det är inte meningen att en person ska få igenom sin önskan på den andra personens bekostnad. Bra kommunikation består av att hitta lösningar som alla känner sig nöjda med.

Ta en paus. Ibland väller känslorna över vilket gör det svårt att fortsätta diskussionen utan att den leder till ett rejält gräl eller ställningskrig. Om du märker att du eller den andra personen börjar bli för arg för att vara konstruktiv är det okej att ta en paus för att kyla av diskussionen. God kommunikation handlar också om att veta när det är dags att bryta upp och ta en paus.

Ge inte upp. Även om ni tar en paus från diskussionen behöver ni alltid avsluta den. Om båda parter återkommer till diskussionen med en konstruktiv attityd, respekt för varandra och villiga att se saken ur den andres synvinkel kommer ni göra framsteg mot att hitta en lösning på konflikten. Så länge du inte tycker att det är dags att ge upp om relationen är det definitivt inte dags att ge upp kommunikationen. 

oka_entusiasmenKonflikter är definitivt en sak som kan ta mycket energi och minska entusiasmen. Vad kan du då göra för att öka entusiasmen på jobbet?

Ladda ner vårt häfte Öka entusiasmen och få tips på vad du kan göra för att öka din entusiasm, något som är viktigt för att kunna hantera utmaningar och ha roligare på jobbet: Öka entusiasmen