-
 

Så kommer du ihåg namn

Förmågan att komma ihåg, och att använda en persons namn, visar på respekt. Detta är lika angeläget i din vänskapskrets som på ditt arbete. Namnet utmärker individen och gör personen unik bland alla andra. Att använda en persons namn är ett sätt att få andra att känna att de är viktiga för dig.
Precis som när det gäller att bli skicklig på att spela ett instrument, eller att utveckla någon annan talang, beror din förmåga att komma ihåg namn till stor del på hur gärna du vill bli bättre på det.
 
Fördelar med att komma ihåg namn: 
• Det gör det lättare för dig att göra ett bra intryck
• Det är en tillgång i arbetet
• Det gör att du kan bemöta andra som du själv vill bli bemött
• Det förhindrar pinsamma situationer 
• Det visar att du är genuint intresserad av andra människor
 
Första steget när det gäller att komma ihåg vad en person heter är att du tydligt uppfattar personens namn, och att du skaffar dig ett klart intryck av personen:
1. Vid presentationer låter namn ofta så här: "Jag heter Krmplv och det här är Snivlamrtp". Lyssna därför noga vid presentationen. Koncentrera dig på att uppfatta namnet korrekt. Tänk bara på en enda sak: namnet.
 
2. Om du inte uppfattade namnet ordentligt, säg: "Förlåt, jag uppfattade inte ditt namn", så får du höra det en gång till.
 
3. Har namnet repeterats och du fortfarande inte uppfattat det, säg: "Förlåt, hur stavas det?" Kom ihåg att det är en persons namn det är frågan om och att personen bara blir glad över att du är intresserad av det.
 
4. Det finns namn som är så svåra att det inte ens hjälper att få höra dem stavade för att kunna lära sig det. Säg: "Det var ett ovanligt namn. Får jag skriva ner ditt namn medan du stavar det?" Anteckna, om möjligt, alltid ett namn när du hör det - då får du både ett synintryck och ett hörselintryck av namnet. 
 
Andra steget i att minnas namn är repetition:
1. Upprepa namnet på en gång vid en presentation. Säg inte bara: "Hej". Säg: "Hej, Camilla", så repeterar du namnet direkt. 
 
2. Använd namnet flera gånger under samtalet. Du kan till exempel säga: "Det har jag faktiskt aldrig tänkt på, men det har du rätt i, Camilla". Genom att upprepa namnet memorerar du det. Naturligtvis ska du inte överdriva användet av namnet. 
 
3. Upprepa namnet tyst för dig själv. 
 
Det tredje steget är att associera en persons namn på något av följande sätt:
1. Rim. Gör ett rim på namnet med något som är typiskt för personen, eller är raka motsatsen. Ju fånigare och mer överdrivet rimmet är desto lättare blir det att komma ihåg. Exempel: Anders Mark är stark. Ove Gren är sen. Eva Lind är röd om sin kind.
 
2. Intryck. Den här metoden innebär att associera namnet med utseendet. Välj det särdrag som först gjorde intryck på dig. Om personen är tunnårig och heter Tommy Karlman kan du till exempel associera namnet till hans hår. Tommy - nästan kal man.
 
3. Betydelse. Heter personen Winther kan du föreställa dig att personen har en dunjacka på sig och står i ett riktigt vinterlandskap. 
 
4. Minnesbild. Här krävs det lite fantasi. För att skapa en bild är det ofta nödvändigt att göra en del förändringar i namnet. Se till att bilden är överdriven och föreställer en pågående handling. Till exempel: Hallqvist. Då kan personen komma in i din hall och i handen håller personen en kvist. 
 
"Kom ihåg att en persons namn är, på alla språk, det vackraste och viktigaste ordet för honom eller henne." - Dale Carnegie