Modiga ledare övervinner sina rädslor

Idag är det svårt att tro det, med tanke på att mer än 367 000 människor arbetar i hans organisation, men den här mannens liv kretsade faktiskt mycket runt hans rädslor. Rädslor som han insåg begränsade hans ledarskap och hans förmåga att skapa relationer med andra. Han insåg också att det krävdes mod – mod att övervinna sina rädslor.

Ett enda diplom sitter ovanför hans skrivbord, för att påminna honom om hur han vann över rädslorna. Diplomet är det han fick genom att gå Dale Carnegies kurs Kommunikation och ledarskap, och skrivbordet tillhör Warren Buffet. Se film längs ner i inlägget.

Vi har alla, mer eller mindre, rädslor som håller oss tillbaka. Vad är du rädd för?

Vi reagerar naturligt med att försöka skydda oss när vi utsätts för fara, och när vi känslomässigt uppfattar något som ett hot skickar hjärnan ut en signal, och enkelt sagt, kroppen bestämmer sig för att kämpa eller fly! Och några av sätten vi reagerar på är:

 • Gömma sig
 • Hålla tillbaka
 • Kontrollera omgivningen
 • Kritisera
 • Lägga skulden på någon annan
 • Skydda
 • Undvika

4 steg som gör dig modigare

Det är inte lätt att skapa relationer, samarbeta, vara kreativ, eller engagera sig i livet och arbetet om vi har garden uppe och ser faror omkring oss – då blir vi bara upptagna med att kämpa eller fly. Hur kan vi utveckla mod för att verkligen våga, istället för att låta rädslan ta över? Här är några konkreta tips som du kan börja använda direkt för att övervinna rädslor som hindrar dig från att bygga relationer, samarbeta, skapa och engagera dig.

"Även fega krakar kan göra skillnad."

Johan von Shreeb, grundare av läkare utan gränser i Sverige

1. Utvärdera riskerna och väg mot fördelarna du får

Vilka är egentligen riskerna du förväntar dig att möta? Vi förstorar ofta saker i tanken. Som Voltaire sa:” Mitt liv har varit fullt av otäcka händelser, som i de flesta fall aldrig hänt.”

Mod får vi också genom att klargöra belöningen. Det påvisar vikten av att tydligt kommunicera vision, syfte och värde. Vilket Simon Sinek förklarar i sitt TED Talk Start with Why. Genom att mentalt engagera sig för ett syfte och ett mål med belöning, skapar vi drivkraften att fortsätta även i obekväma eller ”farliga” situationer.

2. Separera känslorna från källan till rädslorna

Psykologen Edwin Freidman har beskrivit modiga ledare som personer med tydliga livsmål. Målen ger dem en känsla av övertygelse, ett driv, som gör att de inte tvekar, för att andra kanske blir missnöjda. De vågar stå upp för sina livsmål.
En stark förmåga att kunna känna in och följa sin intuition utan att ständigt vara orolig för andras åsikter, utvecklar vi genom att:

 • Våga stå upp för sina åsikter
 • Hålla tillbaka sina egna reaktioner gentemot andras agerande
 • Visa ett yttre lugn i närvaro med andra som är oroliga
 • Inte automatiskt följa med i känslomässiga dominoeffekter
 • Ta fullt ansvar för sina egna känslor och konsekvenser, istället för att skylla på andra eller situationen

3. Ta itu med det som gör dig rädd

Vi kan oftast inte styra över saker som sker, det mesta är oförutsägbart. Människor reagerar på sätt vi inte förväntar oss. Men vi kan lära oss att hantera vårt eget beteende när vi känner oss rädda. Det hjälper oss att få energi över att försöka påverka processer istället för att stirra oss blinda på resultat.

Ibland kan en process bli följden av våra ansträngningar. Det vara ett arbetsflöde i ett team, eller en daglig rutin för träning och produktivitet. Eller så kan en process vara en metod att navigera en svår situation, som att skapa struktur för att ge feedback, föra samtal, sälja in en idé, eller bemöta motstånd.

4. Träning, träning, träning

I en studie av kirurgen Charles J. Limb, analyserades hjärnaktiviteten hos sex professionella jazzmusiker. Varje musiker använde en keyboard som var tillverkad utan metalldelar för att inte störa mätinstrumentet, en MRI. Under testet ombads varje musiker göra följande:

 • Spela en enkel skala i takt med en metronom
 • Improvisera genom att använda den enkla skalan i takt med metronomen
 • Spela en tidigare memorerad bluesslinga tillsammans med en inspelning av en jazzkvartett
 • Improvisera till samma jazzkvartetts inspelning

Studien visade att aktiviteten i den självavkännande och självbevakande delen av hjärnan minskade när musikerna improviserade, och hänger ihop med lägre nivåer av hämningar.
Studier har också visat att improvisation ger högre nivåer av aktivitet i den delen av hjärnan som påverkar självuttryck och självbiografi. Hjärnaktiviteten ökar när personen berättar en story om sig själv, eller som i jazzmusikernas fall, när de skapar ett solo som har ett eget unikt sound.

Med andra ord, modiga uttryck skapas efter att vår egen interna kritiker har gett sitt ”godkännande”, och med kontinuerlig övning, kan en färdighet gå från att vara automatisk till inspirerande.

Mod visar sig på olika sätt hos olika människor och sammanhang. Det mod du visar idag, är kanske det som behövs för att ha en åsikt, stå på dig, ta ett beslut, hoppas, förlåta, skapa, misslyckas, säga något – eller att inte göra något alls.

Självförtroende är en färskvara och det är bara du själv som kan utveckla det. Vågar du ta itu med det som håller dig tillbaka?

"I´ve been terrified of public speaking"