Modiga ungdomar ger modiga ledare

Många företag upplever att det är svårt att attrahera, engagera och leda unga medarbetare. Då är det viktigt att du som är ung och är på väg ut, eller redan är i arbetslivet, har självförtroende och kan kommunicera med arbetsgivare och kollegor, för att tillsammans kunna skapa starka företag med modiga ledare.

Generation.Next är ledarskapsträningen för dig som är ung vuxen, går i skolan eller studerar, och vill lära dig färdigheter som varar livet ut. Du tränar praktiskt på:

      – Teamwork
      – Ledarskap
      – Social förmåga
      – Kommunikation
      – Attityd
      – Hantera stress och oro

”Det här var det bästa jag gjort.”
– Negin Azimi, Entreprenör och deltagare i Generation.Next

Generation.Next ger dig konkreta verktyg för hur du hanterar prestationsångest och stress, förbereder och håller presentationer, sätter nåbara mål, säljer in dina åsikter, samt viktigast av allt, hur du skapar, behåller och förbättrar relationer med vänner, familj, lärare och arbetsgivare.

Uppstartsmöte: 26 sep, 17:15 – 19:00
Investering: 3 200 kr inkl. moms (2560 kr exkl. moms)
Kursstart: 17 okt
Var: Lokal sponsrad av Convendum, Vasagatan 16, Stockholm

Ha modet att tro på dig själv!

Beatrice och Lovisa, som båda gått Generation.Next, skapade en egen podcast.

Lyssna på podcasten här

”Vi ser din potential. Din gnista. Sakerna som du inte ser hos dig själv.
Vi tar fram dina styrkor och hjälper dig att se hur du bäst kan använda dem.”