När du känner dig som en bedragare på arbetet

Känner du ibland att du inte är så duktig som din omgivning tror att du är? Att alla andra behärskar sina jobb och du inte riktigt vet vad du ska göra? Att du fick ditt jobb på bekostnad av någon annan som är mer kompetent än du? De flesta av oss har nog upplevt den här känslan av att vara en bedragare någon gång under vårt arbetsliv. 

Vad är ”imposter syndrome”?

”Imposter syndrome” eller ”bedragarsyndromet ” som det kallas på svenska, är ett psykologiskt fenomen som upptäcktes och namngavs 1978 av de kliniska psykologerna Pauline R. Clance och Suzanne A. Imes. De fann att kompetenta och framgångsrika personer ofta kände att de inte förtjänade den framgång de uppnått, utan snarare att de var bedragare som en dag skulle bli avslöjade. Senare studier har visat att detta fenomen förekommer hos båda könen och i alla åldrar. 

Vad kan du göra när du känner dig som en bedragare?

Kanske blev du utnämnd till ledare utan att du egentligen bad om det och nu tänker du att du inte förtjänade den möjligheten. Kanske känner du att du inte är den naturliga ledare som vi så ofta (tror vi) ser i människor runt oss. 

Även om vi kanske är duktiga på att ge uppskattning till andra, är det inte alltid vi är lika duktiga på att uppskatta våra egna prestationer. 

Ett annat problem som vi ofta har, är att vi i för hög grad jämför oss med andra. Vi kan titta på andra som är i liknande position eller situation som oss själva och känna en avundsjuka över hur enkelt de till synes hanterar arbetsuppgifter, stress, förväntningar och tidspress. Men det är oftast just det, till synes. Alla känner sig i perioder pressade, och att de inte lever upp till sina egna och andras förväntningar. Det är mycket möjligt att samma personer som du jämför dig med och är avundsjuk på, har exakt samma tankar som du. 

Här är några sätt vi kan använda för att övervinna bedragarsyndromet

 • Ta itu med känslorna – även om det är svårt, prata öppet om dem med någon/några som du har förtroende för, beskriv när och hur dessa känslor tar sig uttryck och i vilka specifika situationer. Skriv också ner vilka ansträngningar som du medvetet gör för att försöka övervinna dessa känslor.
   
 • Lyssna på andra – genom att vara öppen och bjuda in andra att dela liknande erfarenheter. Du kommer sannolikt att upptäcka att du inte är ensam och att dessa känslor inte är unika för dig.
   
 • Sätt en realistisk vision – när vi identifierar ett tydligt önskat resultat och har ett specifikt slutmål att arbeta mot, är det lättare att göra en plan som säkerställer vägen framåt, och när vi rör oss framåt stegvis och på nytt bekräftar våra handlingar, stärker det vår drivkraft att ta oss i mål.
   
 • Isolera dina styrkor och svagheter – genom att ge erkännande för vad du är bra på och var det finns utrymme för förbättringar, genom att sluta oroa dig för att inte vara kompetent nog för vissa uppgifter, roller eller projekt, och istället fokusera på var du kan addera mervärde, samtidigt som du ber om support inom de områden som inte är dina starka sidor.
   
 • Beröm egna insatser – ta ägarskap över din egen framgång och lär dig att fira ett bra utfört arbete, och ta också ansvar för saker som inte gått så bra. 

Så ett råd är att uppriktigt erkänna och ge beröm för våra egna prestationer. Vi måste våga lita på att det vi gör är tillräckligt bra, vara stolta över det vi åstadkommer och undvika att hela tiden jämföra oss med andra. Det finns en anledning till att vi är där vi är idag och har lyckats med det vi har lyckats med, och att vi faktiskt har förtjänat det. 

Får din chef dig att känna dig trygg eller osäker?