Övertygande kommunikation – så får du andra att lyssna på dig

Idag är det viktigare än någonsin att du är duktig på att snabbt väcka intresse och få andra att fortsätta vilja lyssna på dig. För att nå fram till de som lyssnar på dig och övertyga dem på ett effektivt sätt behöver du vara väl förberedd, tydlig med vad du vill att dina lyssnare ska göra, och du behöver tala om fördelen med att göra det du föreslår.

En enkel trestegs-struktur

En av de vanligaste typerna av kommunikation vi använder på jobbet är när vi kommunicerar för att övertyga. Som säljare har du behovet att övertyga kunder, som medarbetare behöver du kunna övertyga din chef och som ledare behöver du ha förmågan att övertyga kollegor och ledningsgrupper.

I vår kurs kommunikation och ledarskap lär vi ut en enkel trestegs-struktur för hur du väcker intresse och skapar engagemang. Och de som går kursen berättar ofta att just den här strukturen väsentligt har förbättrat deras förmåga att kommunicera övertygande.

Strukturen innebär att du snabbt fångar uppmärksamhet, skapar trovärdighet och får andra att agera, vilket är viktigt i till exempel kundmöten, veckomöten och ledningsgruppsmöten.

Ett bergsäkert sätt att fånga uppmärksamhet

Händelse – Återberätta en personlig erfarenhet, som är relevant för ämnet.

En anledning till varför du ska inleda med en händelse är att du fångar uppmärksamheten direkt. Om du inleder med meningar som svarar på frågorna vem, när, var, vad och hur använder du dig av en av världens äldsta kommunikationsmetoder för att fånga uppmärksamhet – berättelsen.

Tre exempel på hur du kan inleda: ”Förra måndagen antog jag en riktig utmaning.” ”Kontorsdörren flög upp och min chef rusade in.” ”Jag var och fiskade och var mitt ute på sjön. När jag tittade upp såg jag en motorbåt komma rakt emot mig.”

En personlig händelse är ett bergsäkert sätt att fånga uppmärksamhet.

I övertygande kommunikation lägger du mest tid på att prata om händelsen innan du ber lyssnaren att göra något.

Var tydlig och specifik

Uppmaning – Be lyssnaren att göra en enda specifik åtgärd.

För att lyckas övertyga andra är det viktigt att du tydligt förklarar vad det är du vill att de ska göra. Alltför ofta antar vi att våra lyssnare vet vad de ska göra. Andra gånger kanske du ger de som lyssnar en tydlig uppmaning, men ber dem samtidigt att göra flera saker. Det kan göra dem osäkra på vad som ska prioriteras.

Om du till exempel vill att de som lyssnar ska bli bättre på att komma ihåg namn, säg inte: ”Börja förbättra din förmåga att komma ihåg namn nu.” Det är för luddigt. Var specifik.

Säg istället: ”Upprepa namnet på nästa person du träffar och inte känner, minst tre gånger inom fem minuter, när du pratar med honom/henne.”

Lyft fram fördelen för den andra personen

Fördel – Betona fördelen av att göra det du rekommenderar.

Här måste du också vara tydlig och direkt. Titta på en annons eller en reklamfilm. Det är sällan någon försöker sälja mer än en produkt eller en tanke i taget. Och få annonser använder mer än ett argument för köpet.

Den fördel du använder måste också grunda sig i verkligheten. Låter fördelen du pratar om för bra för att vara sann, kommer lyssnaren att tvivla på dig. Och om det du rekommenderar är mer till din fördel än för lyssnaren, kommer det du säger att upplevas som manipulativt.

Ha därför alltid lyssnarens perspektiv i åtanke. Det gör mottagaren mer öppen för det du föreslår.

Idag behöver alla på företaget vara duktiga kommunikatörer

Om du vill övertyga andra måste du själv vara övertygande. Du behöver vara personlig och uttrycksfull. Du måste prata så att de som lyssnar känner, och ser, att du själv tror på varje ord du säger. Genom att vara personlig, tydlig och visa att du är mån om att skapa en vinn-vinn-situation kommer du inte bara vara övertygande, du kommer också att uppfattas som trovärdig.

Som ledare har förmågan att kommunicera alltid varit viktig, men idag behöver alla inom en organisation eller ett företag behärska konsten att sälja in idéer, skapa engagemang, kunna göra sig hörda, få andra med sig och kunna övertyga.

Över nio miljoner människor har vässat sin kommunikation i en kurs hos Dale Carnegie. Nu kan det bli din tur. Vill du veta på vilket sätt vi skulle kunna hjälpa dig och ditt företag, är du välkommen att mejla till info@dalecarnegie.se eller kontakta någon av oss!

Kommunicera för att inspirera