”Använd inte chefskortet så mycket, utan fokusera på ledarkortet”

”Använd inte chefskortet så mycket, utan fokusera på ledarkortet”

Vi välkomnar Magnus Snäll, produktionschef på lastningen, LKAB Kiruna. Magnus ansvarar för 100+ personer, som han beskriver som sin förlängda arm.

Inspireras av hur Magnus hanterar bland annat utmaningar som att vara på sitt sätt och synlig för team som arbetar på distans. Hans team arbetar i skift dygnet runt och det händer alltid något. Vi pratar om konflikter i kommunikation, att vara närvarande, behålla goda relationer och förtroende.

Balans är nyckeln, men hur kan vi ha personliga relationer och samtidigt leda? Hur bibehåller vi goda relationer med 100+ medarbetare?