”Bästa sättet att lära känna sig själv – är att bli chef!”

”Bästa sättet att lära känna sig själv – är att bli chef!”

Hur gör vi när andra säger till en att det är dags att flytta på sig? Väljer vi att hålla fast eller leta nytt?

Jeanette Berggren, Produktionschef LKAB Svappavaara gruva, blev pushad av sin chef att gå vidare och prova ledarrollen, och trivs med att ha mandatet att vara med och skapa en arbetsplats som medarbetarna känner stolthet över. Hon betonar vikten av den psykosociala arbetsmiljön, och tycker att den är a och o för att kunna leverera.

Nytänkande är viktigt för henne, att blanda olika grupperingar, olika personligheter och över generationsgränser. Som ledare behöver du kunna se och använda det som fungerar, och ta bort saker som inte fungerar.

En stor utmaning med att bygga nytt tycker Jeanette är att försöka bli så effektiva som möjligt utan att vara så hårt styrande, att bara ”småstyra” lite när hon behöver, och peta lite i kanterna för att få in alla i ramen igen. Vara stöttepelaren som tar beslut, utan att peka med hela handen.

”Jag vill vara den dämpande kudden från chefer uppifrån, som talar om att vissa saker inte går att göra fortare, att vi inte ska gena i kurvorna och använda silvertejp. Kvalitet framför kvantitet.”

Jeanette ger också bra tips på hur vi kan tänka när vi anställer vikarier och kloka råd till chefer som är nya i sina roller.