Kärlek

Kärlek

Som ledare över många team och kärnteam är det viktigt att våga ta hjälp i situationer vi fastnar i. Vi får då in nytt perspektiv och samtidigt minskar pressen och stressen att klara det på egen hand.

Mikael Swall är VD och en av tre ledare i Pilotage AB , där alla är olika som personer, vilket skapar bra dynamik. Mikael har fått utmana sig, tränat sig till att bli bra ledare. Allt från att svara i telefonen till att hålla i konferenser.

Mycket hjärta och passion speglar personalmetodiken, där alla människor är lika värda. En viktig sak för att kunna växa som människa är att vi vågar pusha vår komfortabla zon, dvs försöka, våga misslyckas, testa igen och övervinna vår oro. Det bygger självförtroende. Till slut lyckas vi, men hur skiljer vi på person och roll när vi står inför utmaningar som korrigering och avveckling när vi har mycket hjärta?

Det är lätt att ha en egen uppfattning som bygger en egen sanning. Vi behöver därför ta tiden att lyssna efter kärnproblematiken och inte bara gå på symtomen, som är lätt att fokusera på. Ta tag i saker tidigt och verkligen lyssna är ett av Mikaels tips.