Kraften att brinna för det vi gör. Passion är nyckeln.

Kraften att brinna för det vi gör. Passion är nyckeln.

Hur bygger vi stora och modiga team?
Med ett tydligt mål är det sedan en ledares val att sätta strategin och kombinera styrkorna i teamet för att med olika stilar komplettera varandra, lösa uppgifter med bästa utfall – lite som att jämföra med en insatsstyrka, vilket den här personen har erfarenhet av.

Välkommen Lars Bergmark, Managing Director Pirelli Tyre Nordic.

Vikten av tillit till teamet och att ge fria tyglar genererar just mod, motivation och uthållighet för att lyckas. Vi äger alla vår egna ”outcomes”. Där kommer lusten till förbättring, passionen och engagemanget. För att öka marknadsandelar och behålla marginalerna i en konkurrensutsatt marknad ger den här ledaren en fri miljö med tydlig riktning och kommunikation, och han lyckas bygga ett passionerat, starkt team som står sig väl internationellt.