Man ska känna att lojaliteten sitter i individerna man jobbar med – inte i anställningsavtalet!

Man ska känna att lojaliteten sitter i individerna man jobbar med – inte i anställningsavtalet!

Känslan av delaktighet är viktig när vi bygger ett ”why” man ska tillhöra en organisation. Pernilla Ramslöv, VD och grundare av Nox Consulting, insåg tidigt att ledarskap handlar om att säkerställa att medarbetare har det de behöver, för att kunna hjälpa varandra, och helt enkelt vara ”oljan i maskineriet”.

Vi pratar om hur vi kan frigöra kraften i innovation i en organisation och säkerställer att alla är med och driver förändringsarbetet, då innovationen alltid sitter i hela företaget.

Ett av Pernillas bra tips till ledare är: Gör alla medarbetare till sina allra bästa jag, bygg på deras styrkor, eftersom starka medarbetare ger starka företag. Lyssna på podden så får du fler bra tips!