Skapa mening i skolan genom personligt ansvar och trygghet – elever, föräldrar och lärare

Skapa mening i skolan genom personligt ansvar och trygghet – elever, föräldrar och lärare

Hur gör vi för att få elever att ta ansvar och känna sig motiverade. Lyssna på Madeleine Sahlin, rektor på Fryshusets grundskola, som har utvecklat en metod som fungerar med både elever, föräldrar och lärare. Vikten av personligt ansvar är en nyckel att skapa mening som många elever idag saknar i skolämnena.

Ta chansen och se det från en rektors perspektiv. Lyssna på utmaningarna i skolvärlden idag och hur vi kan hantera det. Madeleine har tillsammans med teamet lyckats att involvera föräldrarna. Lärare och föräldrar arbetar tillsammans, vilket motiverar och skapar trygghet för eleverna.