Vikten av tillit till teamet

Vikten av tillit till teamet

”Om jag styr för mycket, så blir personen mindre ansvarstagande”, ”Lämna alltid en plats i lite bättre skick än när du kom” och ”täta dialoger är viktigt för förtroendebiten.”  Björn Höglund, säljare och Business partner Dale Carnegie Sverige, delar erfarenheter och ger tips på hur du håller uppe glöden i ditt team och får förtroende som ledare.