Professionell försäljning Faktablad

Säljande människor ger säljande företag

Nya Professionell försäljning är nästa generations säljprogram, om hur du vinner kampen
om kunderna inom komplex B2B och relationsbaserad försäljning. Lär dig utveckla ett
insiktsfullt och nära samarbete för att skapa långsiktiga och lönsamma relationer med era
kunder. Agera effektivt och hantera varje steg i säljprocessen i den digitala tidsåldern. Där
din personliga förmåga att vara en övertygande och trovärdig rådgivare är viktigare än
någonsin för att ni skall göra bättre intryck än konkurrenterna.

Du lär och tränar dig att:

• Arbeta med över 12 strukturer och tekniker som ger dig kontroll och driv
från första kontakt till avslut
• Agera konsultativt som en rådgivare genom säljprocessens fem steg och
ställa kraftfulla och insiktsfulla frågor för att klargöra kundens behov
• Bli skicklig på att skapa förtroende, presentera attraktiva och
värdebaserade lösningar
• Öka din trygghet att bemöta kundens frågor, tvekan och invändningar.
Bekräfta och säkerställ alltid nästa steg för att snabbare nå en
affärsöverenskommelse

Vad är det som ingår?

Vi hjälper människor att få hållbara relationer för att
kunna påverka andra och bidra med saker som betyder
något, på områden där det verkligen behövs.

Mer information om Professionell försäljning    KLICKA HÄR