Professionell försäljning Faktablad

Säljande människor ger säljande företag

Nya Professionell försäljning är nästa generations säljprogram, om hur du vinner kampen om kunderna inom komplex B2B och relationsbaserad försäljning. Lär dig utveckla ett insiktsfullt och nära samarbete för att skapa långsiktiga och lönsamma relationer med era kunder. Agera effektivt och hantera varje steg i säljprocessen i den digitala tidsåldern. Där din personliga förmåga att vara en övertygande och trovärdig rådgivare är viktigare än någonsin för att ni skall göra bättre intryck än konkurrenterna.

Du lär dig att

• Arbeta med över 12 strukturer och tekniker som ger dig kontroll och driv från första kontakt till avslut
• Agera konsultativt som en rådgivare genom säljprocessens fem steg och ställa kraftfulla och insiktsfulla frågor för att klargöra kundens behov
• Bli skicklig på att skapa förtroende, presentera attraktiva och värdebaserade lösningar
• Öka din trygghet att bemöta kundens frågor, tvekan och invändningar. Bekräfta och alltid säkerställa nästa steg för att snabbare nå en affärsöverenskommelse

Vad är det som ingår?

Vi hjälper människor att få hållbara relationer för att
kunna påverka andra och bidra med saker som betyder
något, på områden där det verkligen behövs.

Mer information om Professionell försäljning 
 KLICKA HÄR