"Digital träning för flexibla ledare"

Bli en digital ledare: Sluta göra, börja leda!

Du lär dig att

  • Visa ärlighet, integritet och ansvar som ledare
  • Påverka andra på lämpligt sätt beroende på person och situation
  • Öka självmedvetenhet om bästa ledarkompetens och stödkompetenser
  • Använda teknik för effektiv personlig professionell kommunikation

Så här ser programmet ut

Före kursen
Samtal inför kursstart för att identifiera dina behov och önskemål, personlig utvärdering av ledarskapskompetenser och genomgång av förberedelser inför första avsnittet

Under kursen

Kursen består av 10 digitala avsnitt à 2 timmar, en gång i veckan. Coachingpartner från träningen och support av instruktör mellan träningsavsnitten.

Efter kursen

Supportgaranti under tre månader – när du behöver! Inbjudan till Carnegie Event och personlig uppföljning. Certifikat på din LinkedIn-profil.

Hur kommer det här att hjälpa dig

Att få förtroende att leda andra är stimulerande och roligt. Förutom att det egna perspektivet skiftar, ökar också interaktionen med teamet, genom frågor och behov av vägledning och stöd. Det egna arbetet blir lidande och tenderar att flyttas till tidig morgon eller sent på dagen, vilket utmanar den egna balansen. I träningen ges verktyg för ett mer taktiskt och tydligt sätt, att sätta både egna och teamets vanor, för ökad trivsel och leveransförmåga.

Investering
16 500 kr exkl. moms. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från order/anmälningsdatum.

Vem passar kursen för
Bli en digital ledare: Sluta göra, börja leda! fokuserar på nödvändiga färdigheter som krävs för att bygga starka team och utrusta nya ledare med rätt attityder för att öka och ta ansvar. Ledarskapsträningen är utformad för att möta de utmaningar som nya ledare och chefer möter, hjälpa dem att skifta perspektiv, ge dem tekniker för att få andra att vilja följa och bidra till uppsatta mål och ambitioner. Att öka modet att visa integritet och handlingskraft när det inte riktigt blir som planerat.

För frågor eller mer information
Skicka dina funderingar till oss på info@dalecarnegie.se

Kommande kurser

Det finns inga kommande kurser