Live Online

Engagera ditt team på distans

Att bygga ett team som delar samma vision och engagemang för ett projekt eller ett företag kan vara en stor utmaning i sig och ska vi göra det på distans blir den ännu större. De informella samtalen blir sällan naturliga och det kräver ett aktivt och empatiskt ledarskap för att de ska bli av.

Det finns flera utmaningar med att arbeta på distans, att inte känna sig inkluderad eller prioriterad, bristen på återkoppling och svårigheten med att fira framgångar tillsammans med andra. En ledare som lyhört involverar sig i medarbetarnas liv och utmaningar bidrar till ökad trygghet i teamet.

På sätt och vis kan man jämföra dessa relationer med ett långdistansförhållande – det gäller att inte bara höra det som sägs, utan vad som verkligen menas, och anstränga sig för att ställa frågor som täcker upp för den icke-verbala kommunikation som är mer komplicerad att känna in i en digital konversation.

Du lär och tränar dig att

  • Skapa och behålla sammanhållning i team som arbetar på distans
  • Fastställa tydliga förväntningar inom teamet som baseras på ömsesidigt förtroende och respekt
  • Kommunicera effektivt och använda tekniker som passar personen och situationen för att minimera konflikter
  • Skapa en kultur med starkt medarbetarengagemang, samarbete och ansvarstagande
  • Föregå med gott exempel och lyfta fram mätbara resultat och fira framgång

Så här ser programmet ut

Före kursen
Intervju inför kursstart för att identifiera dina behov, önskemål och få veta förväntningar och målsättningar med träningen.

Under kursen
Kursen består av fyra inspirerande digitala sessioner om 3 timmar med en senior Dale Carnegieinstruktör. Manual ingår och instruktören finns tillgänglig för personlig återkoppling mellan tillfällena.

Efter kursen.
Certifikat på din LinkedIn-profil.

Hur kommer det här att hjälpa dig

För dig som vill få fler sätt att stärka ditt team och hålla digitala möten som dina medarbetare ser fram emot. Du får också tekniker att använda för att kommunicera mer motiverande och hålla andra ansvariga för överenskommelser, för allt ifrån konstruktiv återkoppling och coachning till att fira framgång.

Investering

14 500 kr exkl.moms. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från order/anmälningsdatum.

Vem passar kursen för

En studie av Future Workplace och Virgin Pulse, från januari 2020, visade att globalt sett arbetar en tredjedel av alla yrkesverksamma på distans. Med fortsatt osäkerhet kring Covid-19 är det mer eller mindre ett undantag att arbeta från kontoret och kravet på ett anpassat ledarskap är ännu tydligare. Den här träningen passar för dig som behöver bli skickligare i din kommunikation för att engagera teamet, skapa trygghet för att få teamet att våga ta chanser och plats för att visa vad de kan, i en pressad vardag. Det finns inte endast ett sätt som fungerar, därför får du också tillgång till olika ”best practises” för olika delar av teamutveckling.

För frågor eller mer information

Skicka dina funderingar till oss på info@dalecarnegie.se

Kommande kurser