"Digital träning för flexibla ledare"

Leda videomöten som engagerar

Du lär dig att

  • Få fokus och lyssnande utifrån syftet med mötet
  • Driva mötet framåt utan att forcera
  • Skapa aktivitet hos mötesdeltagarna
  • Använda tips för ökad interaktivitet
  • Handskas med olika åsikter och fokus som kan uppstå
  • Visa din bästa ”digitala sida” som mötesledare och deltagare

Så här ser programmet ut

Före kursen
Samtal inför kursstart för att identifiera dina behov och önskemål, och genomgång av förberedelser inför första avsnittet

Under kursen
Kursen består av 6 digitala avsnitt à 2 timmar, en gång i veckan. Support av instruktör mellan träningsavsnitten.

Efter kursen
Supportgaranti under tre månader – när du behöver! Inbjudan till Carnegie Event och personlig uppföljning. Certifikat på din LinkedIn-profil.

Hur kommer det här att hjälpa dig

En av utmaningarna är att få och behålla allas lyssnande och fokus under videomöten. Genom konkreta tips och övningar kan du utifrån syftet med mötet välja de sätt som du ser passar bäst för respektive möten. Hur du själv kan kommunicera för att öka genomslaget är en sak, men fokus är också på hur du håller övriga mötesdeltagare engagerade, trots det filter den tekniska lösningen utgör.

Investering
9 900 kr exkl. moms. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från order/anmälningsdatum.

Vem passar kursen för
Den här träningen riktar sig till de som vill att deras videomöten ska skapa mervärde och vara intressanta möten. Videomöten där ingen kan gömma sig, utan på ett konstruktivt sätt förs en dialog där alla kommer till tals och avslutningsvis har ett tydligt nästa steg.

För frågor eller mer information
Skicka dina funderingar till oss på info@dalecarnegie.se

Kommande kurser