Så hanterar du en kollega som gör upprepade misstag

Många av oss har någon gång gjort misstag eller fel på jobbet och arbetar vi ensamma kanske ett misstag eller ett fel inte spelar så stor roll. Men oftast samarbetar vi med andra. Och vi är beroende av kollegor för att få vårt arbete gjort.

Om du har en kollega som gör upprepade misstag, ofta missar deadlines eller förser dig med felaktig information, saker som påverkar ditt arbete, hur gör du för att hantera det på ett bra sätt?

Som tur är finns det många produktiva sätt du kan hantera din kollegas misstag på, sätt som hjälper dig och din kollega att skapa en bättre relation – och därmed också ett bättre samarbete.

Vad är problemet?

Först behöver du ta reda på vad det är som egentligen pågår – vad är problemet? Är det ett personligt problem, beror det på tung arbetsbelastning, är det ett motivationsproblem? Eller är det brist på kunskap, beror det på oklara förväntningar eller otydligt ledarskap? Orsakerna kan vara många.

Det är inte förrän grundproblemet är fastställt som det blir möjligt att hitta en lösning. Du kan även fråga någon av dina närmsta kollegor om han/hon upplever samma sak som du. Men var diskret om du gör det.

Prata med din kollega

Trots att det kan vara känslomässigt jobbigt att prata med din kollega kan resultatet av att inte göra någonting alls vara mycket värre. Det bästa är därför alltid att fatta mod och prata med din kollega direkt – även om det känns jobbigt eftersom du inte vet hur han/hon kommer att reagera.

För att avdramatisera det hela, ha samtalet i en mer informell miljö, gärna utanför kontoret. Kanske under en lunch eller fika.

Kritisera eller anklaga inte din kollega. Utgå ifrån dig själv och använd konkreta exempel för att förklara hur du upplever situationen och hur den påverkar dig. Ställ även frågor som; ”Är det jag som har missförstått situationen?” ”Kan jag göra någonting annorlunda för att vi ska nå våra mål?” ”Behöver du någon mer information av mig, för att underlätta ditt arbete?”

Erbjud att hjälpa din kollega

Om det är ett ”mindre” problem som orsakar misstagen kan du erbjuda dig att hjälpa din kollega. Det kan till exempel innebära att du under en kort tid hjälper eller avlastar din kollega med några arbetsuppgifter eller erbjuder dig att dubbelkontrollera din kollegas arbete.

Om det är ett större problem, som brist på kunskap, kan ni kanske tillsammans försöka komma fram till olika lösningar.

Gör ditt arbete synligt

Om du upplever att en kollega upprepade gånger tar cred för saker du gör, behöver du bli mer aktiv. Visa ditt engagemang, erbjud dig att hålla en presentation om projektet eller berätta om vad du gör och bidrar med under era veckomöten.

Ge rapporter till din chef – håll henne/honom uppdaterad och låt din chef veta vilka delar av olika projekt du arbetat med.

Du kan till exempel säga: ”Jag förberedde de här rapporterna som visar var vi bör satsa resurser”, istället för att säga: ”De här rapporterna visar var vi ska satsa resurser”.

Om problemet kvarstår

Trots alla dina ansträngningar och försök att hantera situationen är det möjligt att problemet kvarstår eller att misstagen fortsätter. Du bör då överväga att prata med din eller din kollegas närmsta chef. Detta är särskilt viktigt om kollegans missade deadlines eller kunskapsbrist påverkar projektet eller teamets resultat.

Förklara hur du upplever situationen, vad du har gjort hittills och fråga efter chefens råd. Var dock tydlig med att du inte ber chefen att ingripa.

Dessa saker kan bidra till att du och din kollega behåller en bra relation samtidigt som ni får ett bättre samarbete. Tänk på att det är sättet du väljer att hantera ett misstag eller en konflikt på som avgör om den leder till något positivt.

Tips och råd hur du löser konflikter och skapar vinn-vinn