Så här coachar vi nya chefer att hitta sin egen ledarstil

Låt oss ta en närmare titt på våra rykande färska förstagångschefer.

Vi har uppmärksammat deras talang, åtagande och entusiasm, och de har belönats med en ledarroll i organisationen. Med övergången följer ett nytt ansvar; att nå resultat genom att leda andra. För många nya ledare/förstagångschefer innebär det både ett öppet mindset och uppgradering av färdigheter.

Som deras coach eller chef, har vår coachning och support stor betydelse för den nyblivne chefens utveckling, att personen blir kompetent och framgångsrik som ledare. Men, ett generaliserande sätt kommer inte att fungera, eftersom olika personer har olika uppfattning om vilka delar i deras nya roll som är utmanande, beroende på vilken ledarstil som känns mest naturlig för dem.

De vanligaste ledartyperna och hur vi hjälper nya chefer att lyckas:

1. Allas kompis

Populär och kompis med alla, en rolig och lättsam miljö med skämt och skratt är denna ledartyps melodi. Karismatisk och engagerande, och vill hjälpa andra att lyckas. Övertygelsen att deras jovialiska och vänliga sätt är allt som krävs, kan bli en fallgrop för Allas kompis-typen. Ofta tycker de att det är svårt att ta jobbiga samtal, implementera relevant ansvarsskyldighet och säkerställa att processer följs.

Så här coachar vi Allas kompis:

Den här ledaren behöver se fördelarna med en väl avvägd balans mellan människor och processer, och förstå vad det kommer att kosta att inte skapa och upprätthålla tydliga riktlinjer för prestationer. Dessa naturligt charmiga ledartyper kommer att stöta på fler svårigheter när de väl kliver ut ur sina komfortzoner för att hantera mer utmanande ledarskapssituationer, som prestationsledning (performance management) och besvärliga samtal. Utmana dessa ledare att ge exempel på liknande ”svåra” situationer som de har lyckats lösa, att berätta vad som fungerade för dem, vilka resurser de använde, vilket positivt resultat som uppnåddes, och på vilket sätt de kan överföra den erfarenheten till nuvarande ledarroll. Fler praktiska tips och råd hittar du i vårt gratis häfte Hur du ger feedback utan att förolämpa dina medarbetare

2. Icke-delegeraren

Vanligen teknisk expert och/eller självdrivande, tycker denna ledare ofta att det är svårt att släppa tanken på sig själv som den seniora ”göraren” som har ”rätten” att leda. I icke-delegerares ögon har andra helt enkelt svårt att nå upp till deras standard och tycker att det är både mer tillfredsställande och går snabbare att göra jobbet själv. Med andra ord, så kan de fastna i det som känns bekant och kompetenser från tidigare roll, och kommer att göra vad än som krävs för att få jobbet gjort. Om teamet inte känner att de har förtroendet och stödet som behövs för att prestera enligt förväntningar, tappar de troligen engagemanget för att prestera.

Så här coachar vi icke-delegeraren: Den här ledaren behöver förstå att med rollen följer ansvaret att skapa resultat genom andra, vilket kräver förtroende, uppmuntran, stöd och långsiktighet. Tid som investeras i träning för teamet på processer idag, ger avkastning längre fram. Detta stärker inte bara teamet, utan ger organisationen det goda rykte om hög standard som icke-delegeraren vill ha. Hjälp dem att hitta de konkreta affärsfördelarna med att släppa taget, och genom att vara en förebild visa hur erkännande, uppskattning och förtroende ser ut och känns.

Läs fler aktuella artiklar i ämnet: 5 tips till en ny chef

3. Storchefen

För första gången har Storchefen fått ordet ”chef” i sin jobbtitel. Storchefen fungerar bra under press och har förtjänat sin plats genom att vara en resultatfokuserad arbetsmyra. I detta tidiga skede är kanske nyanserna som separerar chefer från ledare inte helt glasklara. I direkt motsats till Allas kompis, kan Storchefens iver att nå resultat upplevas överlägset och buffligt, och få ”mjukare” teammedlemmar, att tappa modet, vilket kan leda till både försämrade prestationer, likaväl som missade mål.

Så här coachar vi Storchefen: Hjälp Storchefen att förstå att det inte handlar om att skapa resultat till vilket pris som helst. Resultatdriven och med en genuin önskan om att förbättra verksamhetens resultat, behöver denna ledare öka sin självmedvetenhet, förstå sin egen stil och skillnader mellan olika personligheter i teamet, bästa sättet att relatera till dem, potentiella konsekvenser och inverkan av deras handlingar, och slutligen att positiva resultat fås genom glada, motiverade och produktiva medlemmar i teamet.

4. Processfanatikern

Processfanatikern motiveras av struktur och stabilitet. Jobbar utifrån månatliga checklistor för ledningsaktiviteter och noggranna rapporter, och har ett gott öga till KPI:er. Den här ledaren lägger fokus på kalkylprogram och processer, ibland på bekostnad av både engagemang och personlighet. Denna stil riskerar att lägga ett lock på kreativiteten och dämpa kollegornas engagemang, som redan skapar goda resultat genom metoder som fungerar bra för dem.

Så här coachar vi Processfanatikern: Hjälp Processfanatikern förstå att balans är viktigt för både processer och människor för att lyckas skapa resultat genom andra. Kom ihåg att fakta och detaljer är det som betyder mest för dessa typer av ledare, och att tålamod är nyckeln till att hjälpa dem utveckla de färdigheter som behövs för att kunna engagera och stärka personerna i sitt team. Ansvarsskyldigheten som de här färska ledarna kräver av andra, kommer att bli stark i teamen när de skapat en arbetsmiljö som är baserad på förtroende och samarbete.

Intresserad av att veta mer om vad Dale Carnegie kan göra för dig och ditt företag?
Vill du veta hur du kan plocka fram och utveckla ledarskapsfärdigheterna i ditt team? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal. Eller kanske för en inspirerande workshop?

Det här behöver förstagångschefer veta om sin nya roll