Skriv ut  

Så attraherar och behåller du värdefulla medarbetare

Magnus_nb_dec

Även om det finns stora skillnader mellan äldre och yngre medarbetare och varje generation har sina speciella egenskaper, finns det saker som skapar engagemang på jobbet som gäller för de flesta medarbetare – oavsett generation.  

Ett av de heta ämnena inom ledarskap i dag är: ”Så hanterar och leder du Generation Y”. Många hävdar att den generationen har ett annat förhållningssätt till arbetslivet.

Att de kan upplevas som odiplomatiska eftersom de gärna säger vad de tycker och tänker. Att de ifrågasätter saker och gärna ställer frågan: ”Varför?”. Att de värdesätter trivseln på jobbet framför lönen.

För många i den generationen är det också viktigt att jobbet upplevs som självförverkligande, annars byter de arbetsgivare.

- Deras dröm är inte att jobba 80 timmar i veckan för att göra karriär och tjäna pengar. De vill ha ett meningsfullt jobb, gärna med en grön stämpel, som de kan försörja sig på, säger Fredrik Greberg, CIO på Trioptima, till IDG. 

Även om det finns stora skillnader mellan äldre och yngre medarbetare och varje generation har sina speciella egenskaper, finns det saker som skapar engagemang på jobbet som gäller för de flesta medarbetare – oavsett generation.

Och när du har duktiga och värdefulla medarbetare på plats gäller det att göra allt du kan för att behålla dem. Här är några tips på hur:

En positiv relation med chefen
En undersökning som Dale Carnegie Training genomförde i samarbete med MSW Research, där 1600 personer deltog, visade att relationen till den närmsta chefen är en av de främsta faktorer som skapar engagemang. 

Ett rättvist och inspirerande ledarskap, samt coachning och mentorskap hjälper till att utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Ett av de viktigaste besluten ett företag kan göra är att titta på vilka de utnämner till chefer - att rätt person hamnar på rätt plats.

En Gallupundersökning konstaterade dock att företag ofta misslyckas med att välja rätt kandidat till chefstjänster i alarmerande 82 % av fallen. Och dåliga chefer kostar pengar.

Men företag som anställer chefer med rätt kompetens kommer att växa, frodas och ha en betydande konkurrensfördel.

Sambandet mellan bra chefer och engagemanget hos medarbetarna är i dag ett faktum och företag har inte råd att inte ta detta på allvar. Engagemang är inte längre något som är ”nice to have”, dvs. bra att ha - det är nödvändigt.

Återkoppling och erkännande
Att ha en chef som ger uppskattning och beröm anser många medarbetare är viktigare än lönen, vilket Poolias Kompetensindikator visar. Men den visar också att det råder oenighet mellan arbetsgivare och anställda om vad som är viktigt på en arbetsplats. 

Cheferna som intervjuades trodde till exempel att utvecklande arbetsuppgifter var viktigare än uppskattning och beröm.

Varje chef borde ha som målsättning att varje dag visa erkänsla och uppskattning till sina anställda. Ett sådant beteende är en bra investering för att behålla anställda länge, det är dessutom gratis. Det borde vara en självklarhet för alla ledare, säger Tobias Björk, Distriktschef på Poolia.

Givande och värdefullt arbete
Ledare som fokuserar på att involvera och inkludera medarbetare tidigt i projekt får medarbetare som generar fler kreativa idéer, vilket skapar ägarskap och stolthet över slutprodukten.

Medarbetare som aktivt får möjlighet att delta i beslutsfattandet i viktiga frågor hjälper till att skapa en arbetsmiljö som de trivs i och vill stanna kvar i.

En tydlig karriärplan och utvecklingsmöjligheter
Genom att tillhandahålla och underlätta personlig och professionell utveckling, är det mindre troligt att medarbetare vill sluta. 

Att erbjuda utbildning i nya färdigheter och yrkeskompetens är ett tecken på att företaget och chefen är villig att satsa på den anställde - detta är nyckeln till att behålla duktiga medarbetare.

Organisationer som behåller duktiga medarbetare har bra metoder för utveckling, utbildning och avancemang. Inte nödvändigtvis till ledande positioner, utan även mellan olika avdelningar. På så sätt får ledarna och cheferna lättare acceptans av medarbetarna när det gäller målsättningar och strategier.

Employee_assessment_fanned

Är dina medarbetare motiverade?

Är dina medarbetare motiverade och är du bra på att skapa engagemang? Ladda ner vår ledarskapsguide och gör vår utvärdering redan idag!

Motivation, entusiasm och engagemang är egenskaper som utmärker medarbetare som är redo att göra "det lilla extra" för sina kollegor, team och företagets målsättningar. Frågan är: Är dina medarbetare motiverade och engagerade?

Gör Dale Carnegie Trainings utvärdering om engagemang och ta reda på om dina medarbetare verkligen är motiverade och om du är bra på att skapa engagemang.

 

 

 
Facebook
 
 

Adress, HK

Dale Carnegie

7A Centralen, Vasagatan 7

111 20 Stockholm

 

 

Följ oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com