Storytelling – Få andra att bry sig. Workshop den 5 september 2023 i Göteborg

På frågan hur bra är din chef på att kommunicera säger 21% att deras chef är okej, men endast 9% säger att chefen inspirerar!

I samma studie från SvD och konsultbyrån Korn/Ferry säger 76% att chefens förmåga att kommunicera är den viktigaste ledaregenskapen.

Storytelling är ett effektivt sätt att skapa engagemang hos de som lyssnar på dig. I vår uppskattade workshop får du praktiskt prova på tekniker för hur du förbereder och kommunicerar mer levande.

Workshopen ger dig verktyg att:

  • Paketera ditt budskap med en struktur som är designad för att motivera till handling.
  • Träna på att kommunicera i exempel.
  • Sälja in idéer.
  • Motivera andra till handling.
  • Vara mentalt flexibel och fånga lyssnandet hos din publik.
  • Ha rätt inställning från början och därmed kunna stärka din förmåga inom området.

Var och När?

Datum: Tis 5 september 2023
Tid: 9:00 – 11:00
Plats: Radisson Blu Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Investering: Kostnadsfritt när du föranmält dig
Vi bjuder på: Kaffe

Vem passar workshopen för:
För dig som vill få en mer motiverande och engagerarad kultur i ditt team eller företag. Såväl chefer i ledningsgrupp, teamledare och projektledare som säljare med kundkontakt och för olika support-roller i företaget (t ex HR, Ekonomi, Juridik).

För mer info, kontakta:

nicklas.gustafsson@dalecarnegie.com

magnus.kornbakk@dalecarnegie.com

Anmäl dig till workshopen här: