Strategiska presentationer Faktablad

Inspirerande människor ger inspirerande företag

Strategiska presentationer är en intensiv och praktisk kurs i retorik i världsklass för dig som vill bli en skickligare kommunikatör samt mer inspirerande talare. Kursen riktar sig till dig som regelbundet håller presentationer internt eller externt. Du kommer att börja hålla presentationer i princip så fort du går in i rummet. Du får lära dig tekniker och verktyg som hjälper dig att lyfta fram din personlighet, skapa
flexibilitet och maximera ditt genomslag. Du och din omgivning kommer garanterat att märka en skillnad mellan före och efter träningen.

Du lär och tränar dig att:

• Genomföra 7+ olika presentationer, med individuell direktcoachning och återkoppling från videoinspelning
• Demonstrera säkerhet och ett professionellt kroppsspråk och göra inspirerande presentationer både sittande och stående
• Förbereda dig effektivare och lär dig att på kort tid bygga upp presentationer genom sju olika strukturer för att få fram ditt budskap
• Stärka din trovärdighet och väcka intresse genom att använda fakta, bevis, exempel och tala utifrån mottagarens synvinkel
• Sälja in idéer och förändringar på ett positivt sätt, förenkla komplex information och leda effektiva frågestunder
• Inspirera andra till handling genom att vara personlig och effektiv storytelling

Vad är det som ingår?

Riktig förändring handlar om att göra val.
Välj att göra förändringar som är positiva för dig.

Mer information om Strategiska presentationer 

 KLICKA HÄR