Tänka på stående fot under press

Du har säkert sett en presskonferens där intervjuobjektet får stå till svars för saker som har hänt eller sagts, och att han eller hon får kämpa för att ge tydliga och förtroendeingivande svar. Nu är sådana situationer ovanliga för oss som inte har ett yrke där detta förekommer, men däremot är det sannolikt att du någon gång kommer att bli tillfrågad att leda eller delta i en frågestund.

Skulle det inte vara skönt att kunna tänka på stående fot, utan att behöva känna dig hämmad eller osäker under tiden?

Det är inte ovanligt att vara nervös i oförberedda situationer – till och med de mest slipade personerna måste utveckla och träna på den här förmågan. Att kunna hantera pressade situationer och tänka på stående fot gör att du kan svara snabbt, samtidigt som du ger ett trovärdigt intryck, någonting som bidrar till att vi ses som effektiva ledare.

Här är några tips som hjälper dig att kommunicera mer effektivt i oförberedda situationer:

1. Var redo mentalt
Undvik negativa tankar som: ”Jag hoppas att han inte frågar mig om…”. Byt tvivel och rädsla mot positiv förväntan. Se det istället som en möjlighet att göra ett positivt och bra intryck.

2. Ha kunskap om ditt material
När du är förberedd och kan ditt ämne känner du dig mer bekväm när du svarar. Vårt tips är därför att du inför en intervju, ett möte eller en frågestund funderar på, och skriver ner, vilka frågor som kan komma att ställas och vilka svar du vill ge. På så sätt kan du garantera att du har rätt fakta/bevis för det du säger.

3. Ge exempel omedelbart
Exempel hjälper dig att svara ledigt och obehindrat eftersom personliga erfarenheter är lätta att berätta om, även i improviserade situationer. När du använder egna exempel behöver du inte koncentrera dig på hur nästa mening ska låta, eftersom du berättar om något du själv har sett eller varit med om.

Ett sätt att själv hitta exemplet är att säga: ”låt mig få ge ett exempel…(paus)” –  hjärnan plockar fram första bästa, och det brukar fungera. Testa får du se!

Ett personligt exempel gör också att du omedelbart får uppmärksamhet. Är du personlig, får du bekräftelse tillbaka, framför allt när du behöver det som mest – under de första ögonblicken när du börjar tala.

4. Håll dig till ämnet
Om du märker att fokus flyttas till ett annat ämne, se till att snabbt komma tillbaka till de viktigaste punkterna. Låt dem som deltar i frågestunden veta att andra frågor är välkomna vid ett annat tillfälle.

Ge uppskattning för deras engagemang och poängtera vad som är viktigt just nu. Led dem tillbaka in på ämnet för dagens frågestund med hjälp av syfte och ämne.

5. Tala med inlevelse
Om du talar med inlevelse, energi och kraft har det en positiv effekt på din mentala process.

Har du någon gång iakttagit någon som plötsligt börjar gestikulera när han/hon pratar med andra? Snart ser du att personen talar obehindrat och flytande. Det finns ett nära samband mellan fysisk aktivitet och tanke. När du uppträder livligt och talar energiskt och kraftfullt kommer din hjärna också att få en ordentlig skjuts vilket gör att du tänker snabbare.

Så, kasta dig med gester och personliga exempel in i situationen. Då kan du med tillförsikt se fram emot att klara av pressande frågestunder, möten och intervjuer.

Träningen ökar vår förmåga att skifta approach när det krävs, för bättre genomslag och resultat