Tre saker som gör din organisation handlingskraftig i kristider

Förmågan att ta sig igenom kriser är en aspekt som snabbt har blivit allt viktigare, särskilt i skenet av utvecklingen med spridningen av Coronaviruset, som kraftigt påverkat den globala ekonomin. Behovet av att vara rörlig och kunna anpassa sig snabbt för att hantera oförutsedda händelser, är en av de viktigaste strategiska förmågorna som organisationer måste planera för, för att behålla affärer och stå starka i dagens sociala och politiska landskap.

Trots detta, saknar de flesta chefer en handlingsplan för nödvändiga resurser som krävs för att säkerställa att organisationen har kapaciteten att övervinna svårigheter och omvälvande omständigheter, vilket vi nu ser i Kina, Japan, Italien, England och Spanien, och i viss mån även här i Sverige.

Otillräckliga strategier och planer

Alltför ofta misslyckas företagsledare att erkänna och medge att deras organisation är mottaglig för omstörtande händelser i form av kriser… och betalar idag priset för det. Tilliten och tron på sina strategiska planer i akuta situationer fungerar kanske inte, eller klarar inte av att ta företaget igenom den typen av oförutsedda händelser.

Ett bra exempel från senare år, är den ekonomiska krisen vi hade 2008, när många organisationer fortsatte att spendera och prognostiserade hög avkastning, och inte kunde förutse eller förvänta sig den förestående kraschen. När den kom gick deras planeringar i kras och personer som arbetade för dem drabbades hårt.

Vilka avgörande faktorer hjälper ditt företag att komma igenom kritiska situationer?

1. Utveckla en ”elastisk” kultur
Kulturen är avgörande för alla företag och för ditt team. Att bygga starka, stöttande relationer med sina medarbetare lägger grunden till en sund företagskultur. Engagera medarbetare genom att dela företagets vision och mål, för att framtidssäkra företaget när kriser dyker upp.

2. Nätverk och relationer
En annan viktig ingrediens för att utveckla en motståndskraftig organisation, som klarar av olika typer av nedgångar, är att förbättra nätverket med relationer till kunder och leverantörer, istället för att endast fokusera på transaktioner och vinster, vilket verkar vara centralt för många organisationer.

 3. Förberedda för förändring
Ingen gillar egentligen förändring, men det betyder inte att ditt företag inte bör vara redo för det. Det är det enda sättet för företag att dämpa följderna av de kriser som de möter idag. Lämplig planering som ger organisationen en riktning och som skapar förutsättningar för att acceptera och integrera uppåtgående trender och händelser i sin egen process, skapar en organisation som är bättre på att hantera krissituationer.

Läsa mer om förändringsledning? Ladda ner vårt Whitepaper – Managing Change In the Digital Era.
https://www.dalecarnegie.com/en/resources/managing-change-in-the-digital-era

Varför inte använda kristiden till att bli en stark digital ledare?