Vad gäller vid om-och avbokning

Betalningsvillkor / avbokningsregler schemalagda program

Bokning av program faktureras enligt 30 dagar netto från order/anmälningsdatum. Anmälan är bindande från sex veckor före programstart.

Policy för att byta program

Byte av programstart måste ske senast sex veckor före programstart. Anmäld deltagare går att ersätta med annan person fram till en vecka före programstart.

Vill du boka om din plats till en annan kurs/kurstillfälle fakturerar vi en ombokningsavgift på 10% av totala beloppet.

Policy för avbokning

Dale Carnegie ger dig en komplett återbetalning av deltagaravgiften om du avbokar din plats senast sex veckor innan programstart. Notera dock att om vi får avbokningen senare än sex veckor före programmet gäller policyn för byte av program.

Dale Carnegie förbehåller sig rätten att ställa in program fram till sex veckor innan start. Du blir omgående informerad om nytt datum. Du behöver själv bekräfta ditt deltagande alternativt avboka din plats för att din deltagaravgift ska återbetalas.