Välkommen till digitala Kommunikation och ledarskap den 6 mars 2023!

Snart är det dags för dig att börja din träning i kursen Kommunikation och ledarskap – Välkommen!

Alla har vi våra egna unika styrkor som hjälper oss i vardagen. Ibland ser vi dem tydligt och de kanske bara behöver finjusteras lite. Andra gånger behöver de lite hjälp för att hitta fram. Kursen fokuserar på att du utvecklas både som person och professionellt i just din verklighet.

Syftet med träningen är att du ska nå professionell personlig utveckling genom våra metoder, verktyg och modeller och skifta inställning till livslångt lärande för att nå resultat som både du och andra förväntar av dig. Du förbättrar din förmåga att leda med personlig integritet så att du kan påverka människor omkring dig och kommunicera på ett vinnande sätt både i små och stora grupper.

Professionell personlig utveckling ger dig fler möjligheter att bidra med sådant som betyder något, på områden där det verkligen behövs. Därför arbetar vi med utveckling inom områden som mod och självförtroende, goda relationer, kommunikation, attityd och stresshantering, samt ledarskap. Du utgår ifrån dina egna förutsättningar, mål och ambitioner och använder det vi tränar på i våra träffar, i din vardag.

Vår nya Learning Experience Platform eVolve kommer att göra det enkelt för dig att veta vad du behöver förbereda inför avsnitten, där kan du samla anteckningar och arbetsböcker, och utbyta tankar och reflektioner med övriga deltagare. Du får tillgång till häften, filmer och andra resurser som fyller på ditt livslånga lärande.

Litteraturen består av klassiker som har översatts till mer än 20 språk. Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning (Hvordan vinne venner – slik får du innflytelse og fremgang) är en av de bäst säljande böckerna genom tiderna och blev av tidningen Business Life vald till århundradets mest inflytelserika bok. Sluta oroa dig, börja leva (Lev livet uten bekymringer) ingår också i kursen.

För att garantera hög kvalitet och stort erfarenhetsutbyte måste vi ha minst 12 anmälda deltagare till programmet en månad före start. Om så inte är fallet senareläggs starten med en till två månader. Du blir omgående informerad om nytt datum.

Träningen genomförs på svenska av Master Trainer Berit Friman, som har 25 års erfarenhet av att leverera ledarskapsträningar, också på den norska marknaden.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från order/anmälningsdatum. Anmälan är bindande sex veckor före programstart. Byte av program måste ske senast sex veckor före start. Anmäld deltagare kan ersättas med annan person till och med en vecka före start. Vi återbetalar deltagaravgiften om du avbokar din plats sex veckor före programstart. Sker avbokningen mindre än sex veckor före programmet gäller policyn för byte av program.

Halvtidsavstämning är ett samtal mellan instruktör, deltagare och chef/mentor för att stämma av vilka framsteg som gjorts så här långt och för att kalibrera fokus för resterande del av träningen. Ett coachingsamtal som gör skillnad.

Diplom får du som aktivt deltagit vid minst åtta av de tio avsnitt som ingår i kursen och visat att du applicerar de nya verktygen du lärt dig, samt att instruktören bedömer att du har gjort framsteg och nått resultat.

Varmt välkommen!

KURSINFORMATION

Avsnitt 1: 6 mars
Avsnitt 2: 13 mars
Avsnitt 3: 20 mars
Avsnitt 4: 27 mars
Avsnitt 5: 3 april
Avsnitt 6: 17 april
Avsnitt 7: 24 april
Avsnitt 8: 2 maj
Avsnitt 9: 8 maj
Avsnitt 10: 22 maj. Diplomering, se tider nedan.

Tid: 13:00 -16:30

Plats: Zoom

Din instruktör: Berit Friman

Diplomering 22 maj:
Tid för deltagare och instruktörer 13:00-14:00
Diplomering med inbjudna 14:00-16:30

Varmt välkommen!