Välkommen till Strategiska presentationer 2-3 maj 2022 i Stockholm!

För att inte fastna i gamla spår, behöver vi som regelbundet håller presentationer kontinuerligt träna på vår förmåga att presentera, inspirera och leverera för att inte lämna något åt slumpen.

Genom kursen får du nya verktyg och mental träning att använda i din kommunikation. Allt i syfte att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet, inspirera mera och nå nya resultat. Vi utgår från dig och din personlighet. Vi gör dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

Du arbetar med att bygga upp din argumentation och förbereda inspirerande presentationer och att leverera dessa med största möjliga genomslag, anpassat till varje situation och målgrupp.

Manual, fika och lunch ingår i kursen.

För att garantera hög kvalitet och ett stort erfarenhetsutbyte måste vi ha minst 12 anmälda deltagare till programmet en månad före start. Om så inte är fallet senareläggs starten med en till två månader. Du blir omgående informerad om nytt datum.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från order/anmälningsdatum. Anmälan är bindande från sex veckor före programstart. Byte av program måste ske senast sex veckor före start. Anmäld deltagare kan ersättas med annan person till och med en vecka före start. Vi återbetalar deltagaravgiften om du avbokar din plats sex veckor innan programstart. Sker avbokningen mindre än sex veckor före programmet gäller policyn för byte av program.

Diplom får alla som aktivt deltagit under båda dagarna och visat på framsteg och förmåga att applicera de nya verktygen i sin vardag. Kom också ihåg att du har en timmes individuell coaching och genomgång på Dale Carnegies kontor inför skarp presentation, att tillgå upp till ett år efter att du har gått kursen.

KURSINFORMATION

Avsnitt 1: Mån 2 maj
Avsnitt 2: Tis 3 maj

Tid: 8:30 – 17:30

Plats: Convendum, Vasagatan 16, Stockholm

Ditt instruktörsteam: Peter Widin och Berit Friman

Varmt välkommen!