Välkommen till Strategiska presentationer 4-5 oktober 2023 i Göteborg!

För att inte fastna i gamla spår, behöver vi som regelbundet håller presentationer kontinuerligt träna på vår förmåga att presentera, inspirera och leverera för att inte lämna något åt slumpen.

Genom kursen får du nya verktyg och mental träning att använda i din kommunikation. Allt i syfte att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet, inspirera mera och nå nya resultat. Vi utgår från dig och din personlighet. Vi gör dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

Du arbetar med att bygga upp din argumentation och förbereda inspirerande presentationer och att leverera dessa med största möjliga genomslag, anpassat till varje situation och målgrupp.

Vår smarta digitala plattform eVolve kommer att göra det enkelt för dig att veta vad du behöver förbereda inför avsnitten, där kan du samla anteckningar och arbetsböcker, och utbyta tankar och reflektioner med din instruktör och övriga deltagare. Du får tillgång till häften, filmer och andra resurser som fyller på ditt livslånga lärande.

Fika och lunch ingår i kursen.

För att garantera hög kvalitet och ett stort erfarenhetsutbyte måste vi ha minst 12 anmälda deltagare till programmet en månad före start. Om så inte är fallet senareläggs starten med en till två månader. Du blir omgående informerad om nytt datum.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från order/anmälningsdatum. Anmälan är bindande från sex veckor före programstart. Byte av program måste ske senast sex veckor före start. Anmäld deltagare kan ersättas med annan person till och med en vecka före start. Vi återbetalar deltagaravgiften om du avbokar din plats sex veckor innan programstart. Sker avbokningen mindre än sex veckor före programmet gäller policyn för byte av program.

Diplom får alla som aktivt deltagit under båda dagarna och visat på framsteg och förmåga att applicera de nya verktygen i sin vardag. Kom också ihåg att du har en timmes individuell coaching och genomgång på Dale Carnegies kontor inför skarp presentation, att tillgå upp till ett år efter att du har gått kursen.

KURSINFORMATION

Avsnitt 1: Ons 4 okt
Avsnitt 2: Tors 5 okt

Tid: 8:30 – 17:00

Plats: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg

Ditt instruktörsteam: Nicklas Gustafssson och Magnus Kornbakk


Varmt välkommen!