Var ska vi stå när vi håller en presentation?

De flesta av oss som talar framför grupp funderar inte på det, eftersom det ofta är någon annan som har förberett lokal och också den plats du ska stå på när du ger din presentation. Frågan är om vi har blivit tilldelade en specifik plats av experter i presentationsteknik, eller en tekniker som tycker att projektorn har en given central plats? Kommunikation mellan den som ska tala och den som placerar ut bildskärmen och projektorn saknas oftast.

Så var bör vi stå?

Det beror på storleken på lokalen, belysningen i rummet, antalet åhörare, scenens utformning, eller styrelsebordets placering i rummet och vad du vill uppnå.

Försök att inte stå mellan bildskärmen och projektorn. Risken finns att det upplevs som störande. Ta reda på hur rummet som du ska tala i ser ut, och planera hur du kan stå och röra dig runt utan att bli ett ”störningsmoment.” Du kan använda olika fasta punkter i rummet som riktmärken som påminner dig om var det är ”säkert” att gå. Tejpbitar på golvet kan också hjälpa dig att hålla dig inom vissa gränser. Eller så kan du låta det bli svart en stund mellan varje bild, så hinner du förflytta dig innan nästa bild visas.

Hur fångar du lyssnarnas uppmärksamhet?

Vår kollega var på en presentation där scenen var tom under inledningen, men man kunde höra talaren börja prata, utan att det gick att se någon högtalare. Talaren använde en trådlös mikrofon och stod bakom åhörarna. Akustiken i rummet gav inga ledtrådar om var han stod och ett sorl hördes när de som lyssnade försökte bestämma varifrån ljudet kom. Så gick han sakta fram och fortsatte sin presentation. Att börja prata på ett annat ställe än på scenen, där de flesta brukar inleda sin presentation, fångade uppmärksamheten på ett effektivt sätt och åhörarna glömde allt annat och fokuserade bara på talaren.

Få åhörarna att fokusera på dig.

När vi använder en bildskärm i mindre lokaler är den ofta monterad i vår egen höjd, med talarpodiet till höger, sett från åhörarplats. Det finns ingen bakomliggande tanke med just den här placeringen, det handlar mer om praktiska detaljer, som t ex var strömuttagen finns, än talarens genomslagskraft.

Stå till vänster, sett från åhörarna, så att lyssnarna kan se dina ansiktsuttryck och ditt kroppsspråk,  och förflytta ögonen till höger för att läsa text eller titta på bilder som visas på skärmen. Eftersom vi läser från vänster till höger, blir det en naturlig placering.

Vi vill ju att bildskärmen alltid ska en underordnad funktion, så arrangera lösningar så att lyssnarnas fokus hamnar på dig istället för på en skärm. Vårt ansikte är ett mycket kraftfullare kommunikationsverktyg än vad en bildskärm någonsin kan bli.

Använd ditt kroppsspråk för att hålla presentationen levande.

Undvik att stå bakom ett talarpodium, då får inte åhörarna tillgång till hela ditt kroppsspråk och du markerar omedvetet ett ”avstånd.”

Du behöver inte använda podiet även om det finns i lokalen, eftersom med dagens teknik kan du röra dig ganska fritt under en presentation. Om det är svårt att klicka/byta bild samtidigt som du pratar och går runt, be en kollega hjälpa dig, eller gå tillbaka till datorn och gör det själv när du behöver byta bild. Men vår rekommendation är att du köper en fjärrkontroll så att du själv har kontrollen.

Tre strategiska placeringar när du talar framför en grupp.

I en mindre lokal är det bra om vi står till vänster om bildskärmen. Och det finns tre strategiska avstånd vi kan använda i kombination med det vi pratar om. Börja tala ungefär mitt emellan den bakre delen av scenen och åhörarna – i den neutrala, eller gröna zonen.

Om vi vill förstärka ett budskap i presentationen, går vi fram så att vi står så nära som lyssnarna som möjligt, då är vi i den intensiva, eller röda zonen. Där stannar vi inte så länge, det blir för intensivt och ”pushigt” att lyssna till. Gå tillbaka till vänster om mitten av scenen, den gröna zonen, för att minska intensiteten.

Om vi vill framhäva ett huvudbudskap i presentationen, går vi mot den bakre delen av scenen, helhetszonen eller den blå zonen och sedan tillbaka till den gröna zonen. Dessa ändringar i avstånd är relaterade till våra olika presentationsämnen, så det behöver inte finnas särskilda mönster. Faktum är, att vi inte vill ha ett specifikt mönster eller vara förutsägbara för åhörarna. Då stänger de av och slutar lyssna, om de redan har förstått vad som ska komma.

Du behöver synas och se åhörarna för att hålla intresset uppe.

Ljussättningen är oftast inget problem, men ha ordentlig belysning i lokalen, lyssnarna behöver se oss och vårt ansikte och vi behöver kunna läsa åhörarnas reaktioner.

När vi står upp kan vi använda hela vårt kroppsspråk för att få fram vårt budskap. Om du har möjlighet att stå upp och tala utan att vara beroende av anteckningar att titta på, upplevs du som mer trovärdig och du får större genomslag. Medveten ögonkontakt är också ett effektivt sätt att öka vårt genomslag.

 

Vill du bli en mer övertygande och inspirerande kommunikatör?

Du får lära dig tekniker och verktyg som hjälper dig att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet och maximera ditt genomslag. Du och din omgivning kommer garanterat att märka skillnad före och efter din träning.