Varför behöver vi vara självmedvetna på jobbet?

I många situationer på arbetet är det en fördel att vara självmedveten. Självmedvetna personer har generellt högre självkänsla eftersom de aktivt jobbar med att bli någon som de kan vara stolta över. Hög självkänsla kan göra det lättare att våga säga vad du tycker och att vara kreativ med dina idéer.

Självmedvetenhet är oftast till nytta för de som är omkring oss. Att vara empatisk och lyssna på andra i teamet, sina chefer och ledare, underlättar interaktioner, och de runt oss uppmuntras att våga, eftersom de känner sig trygga. Eventuella konflikter blir kortvariga eftersom självmedvetna personer kan känna av när de uppstår och hjälpa till att lösa dem på ett professionellt sätt.

Tips på hur du blir mer självmedveten på arbetet

Om vi siktar på att vara självmedvetna på arbetet rent generellt, behöver vi ha regelbundna tillfällen för självreflektion. Ett bra sätt att börja, är att följa dessa steg:

 1. Tänk på en specifik händelse, som ett möte, samtal eller kanske en hel dags interaktioner med andra.
 2. Gå igenom objektiva fakta med eventet, inklusive saker du gjorde och saker du sa.
 3. Försök att även komma ihåg hur andra reagerade på det du sa och gjorde.
 4. Fråga dig själv om det är så här du vill att ditt ”jag” ska vara i dessa ögonblick. Om svaret är ja, gratulera dig själv till att du visar ett ”jag” som du är stolt över.
 5. Om svaret är nej, fråga dig själv vilka erfarenheter eller övertygelser som fick dig att säga eller göra det som du önskade att du inte hade sagt eller gjort.
 6. Konfrontera de ”normer” som styr dina beteenden och ändra på dem efter behov, så att du i en liknande situation i framtiden kan visa det ”jag” du vill vara.

Allt vi gör ger ringar på vattnet. I steg tre ovan, börjar vi med att titta på den första ringen och de ringar som följer. Särskilt på arbetet är det på många sätt våra ringar kan påverka oss själva, andra, ett teams prestationer och innovationsnivån i företaget. Därför är det viktigt att vi tillämpar vår självmedvetenhet för att vara bra medarbetare och ledare.

Hur ser självmedvetenhet ut i ett ledarskap?

Det är bra att vara självmedveten i sitt ledarskap, av flera anledningar. I egenskap av ledare

 • får dina ord och handlingar tyngd
 • är du en förebild för andra medarbetare
 • påverkar du kulturen och stämningen på jobbet
 • fattar du beslut som påverkar många andra
 • har du mer ansvar
 • avgör dina ord och handlingar affärsresultat.

Vilka färdigheter har en självmedveten ledare?

 • Öppenhet—Självmedvetenhet är en medveten tankeprocess som kräver att vi möter obekväma sanningar om oss själva. Därför är ledare som aktivt tränar på att vara självmedvetna öppna för nya idéer och erfarenheter för att upprätthålla sitt ”jag” och hjälpa det att växa.
 • Empati—En självmedveten ledare erkänner och respekterar olikheter hos andras ”jag”. Vi brukar kalla det empati. En självmedveten ledare är en bra lyssnare och har förmågan att sätta sig in i andras situationer för att bättre förstå deras synvinklar och erfarenheter.
 • Emotionell intelligens—Självmedvetenhet är bara en del av vår totala emotionella intelligens. En ledare med stor självmedvetenhet har också en större medvetenhet om sociala koder och andras känslor.
 • Bra intuition—Ledare med stor självmedvetenhet kan oftast fatta bra beslut i pressade situationer. Detta beror på att de har ägnat tid åt att finslipa sina beslutsfärdigheter för att kunna få goda resultat.
 • Känslomässig reglering—En självmedveten ledare förstår sina känslor och vet hur man drar nytta av sina känslor snarare än att drivas av dem. Självmedvetna ledare med bra känslomässig reglering sätter också sunda gränser eftersom de känner till sina triggers och vad som väcker deras känslor.
 • Ödmjukhet—Självmedvetenhet avslöjar mycket inför oss själva, särskilt att vi inte vet allt och därför kommer att göra misstag. En bra ledare med självkännedom visar ödmjukhet mot andra.

Hur hänger självmedvetenhet och innovation ihop?

Innovation drivs av individer, team och organisationskultur, och som ledare kan vi addera självmedvetenhet till var och en av dessa.

På individnivå är medarbetare som är självmedvetna öppna för nya idéer. En självmedveten chef med god lyssnarförmåga tar öppet till sig medarbetarens idé, och en exekutiv chef med stor självmedvetenhet kan då samtycka till att ge stöd och befogenheter att ta medarbetarens kreativa vision vidare och omsätta i praktiken.

Team kan också träna på att stärka sin självkännedom (med hjälp av teamledare och diskussioner i gruppen). Team behöver skapas och utvecklas på ett sätt som främjar oliktänkande och psykologisk trygghet. Innovation fungerar bara om teammedlemmarna känner sig bekväma med att säga vad de tycker och kan samarbeta.

Detsamma gäller självkännedom på organisationsnivå. Organisationsstruktur och kultur bör granskas av en exekutiv chef, ett team exekutiva chefer, eller kanske av en extern neutral part eller via feedback från medarbetare. Hur granskningen än utförs, säkerställ att organisationskulturen uppmuntrar nya idéer och ger medarbetare och team möjlighet att genomföra dem.

Hitta mönster som entusiasmerar