Varför pratar vi fortfarande om medarbetarengagemang?

 • I vår undersökning säger medarbetare att ledare är bra på områden som ansvar och rättvisa 
 • Men ledare lyckas inte riktigt med det som många medarbetare önskar mest – att ge möjlighet att växa och utvecklas. 
 • Att få människor att känna sig värdefulla och uppskattade är avgörande för att driva engagemang under pandemin. 

Så här ökar vi engagemanget i våra team på distans

Eftersom medarbetarnas engagemang är det som kan göra att ett företag går bra eller får packa ihop är det en fortsatt viktig fråga för organisationer under 2021. Enligt en studie säger 48% av HR-ledare att medarbetarengagemang är det viktigaste initiativet de kommer arbeta utifrån de kommande 12 månaderna. Strategier för medarbetarengagemang, särskilt för team på distans och på ”hybridarbetsplatser”, kräver att chefer är medvetna och har rätt färdigheter.

Dale Carnegies undersökning visar att omkring 30% av medarbetare är helt engagerade, ungefär hälften delvis engagerade och övriga är aktivt oengagerade. Gallup, som har följt utvecklingen av medarbetarengagemang sedan 2000, fick liknande resultat, att medarbetarengagemanget pendlar mellan 38% och 31% under 2020 

Sådana växlingar kan ge stora problem för organisationer eftersom medarbetarengagemang är starkt sammanlänkat med företagens övergripande resultat. Och när företag som ligger i topp når mer dubbla engagemangsnivåer, betyder det att det finns gott om utrymme för förbättring hos övriga. 

Bristande engagemang på arbetet kan sänka produktiviteten och påverka både välmående och arbetsglädje hos medarbetare. Oengagerade medarbetare är en stor kostnad för företagen och ger ett mycket stort avtryck på slutresultatet. 

Tre färdigheter som chefer behöver för att driva medarbetarengagemang

Som vi kom fram till ovan: chefer är oumbärliga när det gäller att boosta medarbetarengagemang. Varför? Eftersom cheferna i sig svarar för upp till 70% av skillnaderna mellan engagemangsnivåerna.

Beroende på var en chef är i företagshierarkin, har de kanske inte möjlighet att kontrollera allt som påverkar medarbetarnas engagemang. Men ledare, även informella, har mer inverkan än vi tror när det gäller att förbättra relationen mellan medarbetare och företaget. 

Här är tre färdigheter som kan göra stor skillnad:

 1. Utveckla goda ömsesidiga relationer  
 2. Initiera genuina samtal 
 3. Ge erkännande för medarbetares unika talanger och uppskatta bra prestationer 

Att förstärka de här färdigheterna är viktigt och effektenbåde för medarbetare och företagets resultatkan bli betydande. Faktum är att företag med högt medarbetarengagemang har 21% högre lönsamhet än de med icke-engagerade team. 

Dessa färdigheter är särskilt viktiga när vi interagerar med såväl team på distans som hybridteam, där den dagliga kontakten är mer begränsad. En studie visade till exempel att 52% av medarbetare vill ha mer uppskattning och erkännande från sina närmaste chefer, men 22% säger att de aldrig får det. När vi inte ser viktiga möjligheter att bygga engagemang, kan det ha en avgörande inverkan på medarbetarengagemanget. 

Driva medarbetares utveckling

Dale Carnegie undersökte vilka faktorer som påverkar medarbetares engagemangsnivåer.

36 faktorer inom tre nyckelområden för vad som driver engagemang testades: stolthet över företaget, förtroende för ledningen och relation till närmaste chefer. Nästan hälften av variablerna var relaterade till närmaste chef och inkluderade faktorer som respekt, omtanke, coachning, erkännande och att växa och utvecklas. 

Chefer gör vissa saker bra. Till exempel så instämmer en större del av de helt engagerade medarbetarna att deras chefer: 

 • Håller dem ansvariga (78%) 
 • Behandlar dem respektfullt (76%) 
 • Är rättvisa (69%). 

Vad de inte gör så bra är att coacha och vara mentor åt medarbetare. Långt färre högt engagerade medarbetare instämmer med att deras chefer: 

 • Bidrar till att de växer och utvecklas (59%) 
 • Regelbundet ger erkännande för deras arbetsinsatser (58%) 
 • Agerar som personlig mentor eller coach. (49%) 

När det gäller delvist engagerade och aktivt oengagerade medarbetare, är andelen ännu lägre. Endast 29% av delvis engagerade och 13% av aktivt oengagerade säger att deras chef bidrar till deras utveckling. 

Detta kan bli ett problem eftersom fler och fler medarbetare, särskilt millennials och nu även generation Z, tycker att det ska finnas möjlighet att både växa och utvecklas. Om deras chefer inte gör detta möjligt hittar de ett företag där de får dessa möjligheter. 

Börja direkt med att engagera dina medarbetare

Chefer som har börjat resan att skapa medarbetarengagemang behöver göra mer. Gör en ärlig bedömning. Hur länge sedan är det vi pratade med våra medarbetare om utvecklingsmöjligheter? Hur ofta stämmer vi av med dem och går på djupet utöver vanliga svar som ”det är bra med mig” för att känna in deras engagemang? 

Det finns många strategier för medarbetarengagemang vi kan implementera direkt. Här är några: 

 • Säkerställ att alla team är medvetna om redan befintliga utvecklingsmöjligheter. Chefer kan få mer information från HR och sedan ha individuella samtal med medarbetare för att prata om vad som kan vara rätt för dem.
   
 • Även om processer och satsningar för personlig tillväxt och utveckling saknas, bör vi fortfarande ta reda på vad medarbetare tycker att de behöver för att kunna förbättra sina prestationer. Vi behöver sedan hitta innovativa sätt att möta dessa behov. Detta kan till exempel innebära att ge ledigt för att gå en kurs, hjälpa team att organisera lunchseminarier eller en business-bokklubb eller peer-to-peer-coaching.
   
 • Gör en plan för att tydliggöra individuella medarbetares ansträngningar och framgångar. Chefer behöver agera mentorer genom att ta reda på vad som motiverar medarbetare och arbeta med dem för att utforma en karriärplan, som skulle kunna innebära att personen flyttar till ett annat team eller företag någon gång i framtiden. 

Välj något som är viktigt och jobba med det. Att hålla team ansvariga, visa respekt och vara rättvis har stor betydelse för medarbetares engagemang. Och att se medarbetarengagemang som ett övergripande mål för alla, kan förbättra verksamhetens resultat och få medarbetare att stanna kvar. 

Ta en titt på våra träningsprogram eller whitepapers för tips på fler tekniker och strategier hur vi kan belöna, ge erkännande och utveckla våra team. 

Så ökar vi vår kulturkompetens som ledare