Varför ser gräset grönare ut hos andra arbetsgivare?

Just nu är det många branscher som upplever det pressande, då medarbetare slutar eller tänker sluta sina jobb, i en oroväckande hög takt.

Det är framför allt medarbetare mitt i karriären, i åldern 30–45 år, som lämnar sina jobb, uppger Harvard Business Review. Massuppsägningarna påverkar alla branscher och är särskilt akut inom teknik- och hälsovårdssektorerna. 

Vad är då orsaken till den massiva förflyttningsvågen? Möjligheten att jobba var som helst ifrån är en stor drivkraft, men det finns sedan tidigare flertalet andra saker som bidrar till problemet, enligt en nylig undersökning av Dale Carnegie. Några av anledningarna är att medarbetare inte känner sig inte värdesatta på jobbet, blind spots hos ledare och en allmän känsla av otrivsel. 

Jobba hemifrån...vågar man fråga chefen?

Det låter kanske självklart, men om du vill behålla fler medarbetare, måste du ge dem mer av det de vill ha och förbättra deras medarbetarupplevelse. Den enkla lösningen ”mer betalt” är tyvärr inte tillräcklig. Faktum är att dagens medarbetare vill ha en möjlighet att vara med och påverka det kreativa arbetet i sitt team. De vill att ledningen bekräftar och värdesätter deras ansträngningar och ger utrymme för att lära sig genom egna misstag. Och de vill ha positiv uppmuntran likaväl som en inkomst.

Enligt en aktuell medarbetarundersökning av Dale Carnegie, sa nästan hälften att de tvekade att ta upp besvärliga frågor med sina chefer. Ungefär lika många sa att de inte kände sig trygga med att göra misstag utan att det får konsekvenser. Utöver det, tror endast 61% att ledningen är öppen för att låta medarbetare komma med förslag på bättre sätt att göra saker på.

Vad är det som förbättrar medarbetarupplevelsen?

Här är vad som överlag betyder mest för medarbetare och hur vi boostar medarbetarupplevelsen: 

  • Känslan av att vara värdefull: Färre än 1 av 4 deltagare i undersökningen instämmer helt med att ”personer i vårt företag värdesätter varandras unika färdigheter, perspektiv och talanger.” 
  • Har andra kreativa personer runt sig: 82% säger att det finns kreativa personer i deras team. 
  • Att få uppmuntran: 70% säger att ledningen regelbundet uppmuntrar kreativa idéer när problem ska lösas. 
  • Optimism inför framtiden: 15% av medarbetare instämmer helt med att företagets ledning får dem att känna sig entusiastiska om framtiden. 

Med andra ord, många medarbetare känner sig inte värderade, betrodda, motiverade eller ens lyssnade på. Framöver, när det nu nästan blivit en norm att jobba hemifrån, kommer allt fler att söka sig till arbetsgivare som är bättre på att skapa medarbetarengagemang och ger möjlighet att få vara med och påverka i en positiv arbetsmiljö. 

Hur får vi våra medarbetare att vilja stanna kvar?

Om du tycker att du leder ett team med inkompetenta medarbetare, kommer de med största sannolikhet leva upp till de låga förväntningar du har satt upp. Å andra sidan, om du tycker att du har skickliga personer i teamet som går att lita på, förtjänar en andra chans och får utrymme att tänka kreativt för att lösa problem, kommer du troligen att locka fram de talanger du eftersöker. 

Alla till mans har vi blind spots—det gäller såklart ledare också. När det gäller vissa nyckelbeteenden som motiverar och inspirerar medarbetare till att göra sitt bästa, underpresterar ledare över hela världen genomgående inom följande områden, enligt en annan av Dale Carnegies undersökningar.

4 Sätt att behålla glädjen hos våra medarbetare

  1.  Ledare behöver ge sina medarbetare uppriktigt beröm och uppskattning. Att se lönen som tack nog för sina insatser, är inte tillräckligt. Som ledare behöver vi ge affirmationer, fördelar/gåvor och bekräfta teammedlemmarnas ansträngningar och insatser. 
  2. Ledare behöver erkänna när de har fel. Endast 41% av tillfrågade medarbetare säger att deras chefer gör det. Att inte göra det, urholkar snabbt företagets trovärdighet och medarbetarnas engagemang. 
  3. Ledare behöver lyssna på, värdera och också använda medarbetares synpunkter. ”Vi vill gärna höra vad du tycker”, är endast sant hälften av gångerna, enligt vår senaste undersökning, där 49% av medarbetarna upplever att det är så. Det räcker inte med att säga det, vi måste visa genom handling att vi lyssnar.
  4. Ledare behöver vara ärliga mot sina medarbetare. Endast 20% av de som svarade tror att deras chefer är ärliga mot dem. Det är mycket lägre än det borde vara.  

Genom att ta itu med dessa blind spots, kan ledare ge sig själva bättre förutsättningar att få grepp om problemet med uppsägningar, identifiera roten till problemet och utveckla anpassade program som kan skapa bättre engagemang hos medarbetare. 

En positiv kultur boostar stämningen i teamen

En sista punkt: underskatta inte kraften med positiva känslor. Som Dale Carnegie sa, ”När vi har med människor att göra, kom ihåg att det inte är logiska varelser vi har att göra med, utan varelser med känslor.” Som ledare behöver du konsekvent ha i åtanke hur dina egna känslor (bra och dåliga) påverkar andra och försöka förutse vilken inverkan förändringar kan ha på medarbetare.

Fundera också på aktiviteter du kan göra för att visa att du värdesätter de omkring dig i sitt dagliga arbete och ta hjälp av andra om du behöver förbättra dina relationsfärdigheter. 

Motivation är en färskvara - 5 områden som skapar entusiasm