Vi behöver inte vara utnämnda ledare för att visa ledarskap

När vi i programmet Kommunikation och ledarskap jobbar med områden som att påverka andra och visa ledarskap, får vi ofta svar i stil med ”Det här är inget som jag kan göra, jag är ju ingen ledare”.
Att visa ledarskap är något som alla medarbetare kan göra – helt oberoende av position eller erfarenhet.

Poängen är att ledarskap inte handlar om att kontrollera andra och få dem att göra saker de inte vill. Ledarskap handlar om att se möjligheter att hjälpa dina medarbetare till att prestera bättre – något som gagnar både dem själva och företaget.

Vi måste göra oss förtjänta av att påverka andra

Ingen gillar att bli kommenderad av en besserwisser och bli tillsagd hur de borde göra saker.

För att vi ska ha möjlighet att påverka andras inställning och beteende, krävs det att vi har gjort oss förtjänta av det genom att bygga förtroende och skapa en bra grund för samarbete.

Bild: Ledarskapspyramiden, som används i programmet Kommunikation och ledarskap

Som vi ser i ledarskapspyramiden ovan utgör förtroende själva grunden till att kunna leda. Genom att jobba med relationer skapar vi förståelse, i motsats till likgiltighet.


Några av Dale Carnegies sätt att skapa förtroende och förbättra relationer:

• Kritisera inte, döm inte, klaga inte.
• Ge ärlig och äkta uppskattning.
• Bli genuint intresserad av andra människor.
• Bli en bra lyssnare. Uppmuntra andra att prata om sig själva.

När goda relationer och förtroende är på plats är det mycket lättare att skapa effektiva samarbeten. Det vill säga, att motivera andra till att jobba tillsammans mot gemensamma mål. Om vi inte klarar av att skapa den motivationen glider det över i likgiltighet – den andra personen känner att hen måste göra något, en känsla som sällan leder till de önskade resultaten.

Några av Dale Carnegies sätt att motivera till att jobba tillsammans:

• Visa respekt för andras åsikter. Säg aldrig, ”Du har fel”.
• Om du har fel, medge det genast och med eftertryck.
• Försök att uppriktigt se saker och ting från den andra personens synvinkel.
• Kasta fram en utmaning.

Ladda ner häftet med Dale Carnegies ledarskapsprinciper här

Hur kan vi visa ledarskap?

Så på vilket sätt kan vi visa ledarskap och få de runt oss att prestera bättre – oavsett om vi är chefer eller inte?

Stärka andra genom uppskattning
Ta fram det bästa hos dem runt dig genom att ge ärlig och uppriktig uppskattning och feedback. Det är få av oss som tycker att vi får för mycket beröm på jobbet. Likaväl är det lätt att glömma att visa uppskattning till andra, antingen för att vi tror att de inte behöver höra det, eller att det helt enkelt inte känns naturligt för oss.

Nästa gång du träffar en kollega, få personen att växa genom att ge genuin uppskattning. Släng inte ur dig standardfraser som ”bra jobbat”, utan ge en konkret återkoppling på vad som var bra, eller ännu bättre – vilka specifika styrkor och egenskaper personen har, och varför dessa har en positiv effekt på företaget och teamet. Sådan återkoppling blir ihågkommen och motiverar och stärker mottagaren.

Inspirera andra
Tänk på en person som har inspirerat dig till att göra något annorlunda. Vad var det som gjorde att den personen hade en sådan inverkan på dig?

De flesta människor gillar rutiner, så det kan vara svårt att ändra tanke- och handlingsmönster. Ett sätt att inspirera på är att dela lärdomar genom att berätta en story som engagerar och motiverar andra till handling.

Väck känslor genom att våga vara personlig, öppen och visa sårbarhet – ge andra möjligheten att lära av både dina framgångsberättelser och felsteg.

Viktigast av allt för att vara inspirerande är att vara äkta och vara en förebild, att ”walk the talk” – visa hur det kan göras.

Framföra synpunkter på ett respektfullt sätt
Vi instämmer inte alltid med vad alla andra tycker, och tur är väl det. Vissa gånger är det bäst att låta oenigheter passera utan att påpeka dem, men ibland är det rätt och bättre för alla parter om vi säger till. Andra gånger kan det vara att vi ser att någon har potential att prestera bättre genom att göra saker på ett annat sätt, men vi tvekar att säga något för att vi är rädda för motstånd.

Så hur kan vi förmedla vad vi tycker på ett respektfullt sätt och få andra att glädjas över att genomföra de förändringar vi föreslår?

En bra utgångspunkt är att alltid börja med beröm och visa att du värdesätter personen.

Om det är något som du inte håller med om, visa att du har lyssnat och förstått den andra personens synpunkter, och visa att du förstår syftet. Undvik att använda ordet ”men” när du ska säga din mening, för då kan du vara säker på att ingen lyssnar på vad som blir sagt efter det. Lägg istället fram dina synpunkter så sakligt som möjligt, gärna som ett exempel, och poängtera att detta är din åsikt.

Vill du få andra att prestera bättre genom att göra saker på ett annat sätt – berätta om dina egna misstag innan du indirekt gör den andra personen uppmärksam på eventuella fel.

Visa ledarskap mot sig själv
Det viktigaste ledarskapet du kan visa är det du visar mot dig själv. Om du är missnöjd med vissa delar av jobbet, uteblivna resultat eller något annat – förvänta dig inte att andra ska lösa alla dina utmaningar åt dig.

Våga se på dig själv utifrån och var lite självkritisk. Ställ frågor som ”Hur önskar jag att det ska vara?”, ”Vilken inställning behöver jag ha för att få resultaten jag önskar?”, ”Är det vanor jag måste införa eller har jag ovanor jag måste sluta med?”, ”Har jag ”blind spots” som jag inte är medveten om?” När du har gjort detta – fastställ konkreta och tydliga aktiviteter som du ska göra för att genomföra en förändring till det bättre.

I slutänden är det du själv som är ansvarig för att ta tag i din egen situation.

Övervinn stressen innan den övervinner dig