Villkor byte av program

Villkor för återbetalning/byte av program eller kurs

Betalningsvillkor är 30 dagar netto från order/anmälningsdatum. Anmälan är bindande sex veckor före programstart. Byte av program måste ske senast sex veckor före start. Anmäld deltagare kan ersättas med annan person till och med en vecka före start. Vi återbetalar deltagaravgiften om du avbokar din plats sex veckor före programstart.

Så länge Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer gällande Covid-19, gäller följande:

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är de vi anpassar oss efter och kan vi inte ses sker träningen enligt schema, men digitalt, tills vi kan träffas igen. Blir du själv sjuk sker om- eller avbokning utan extra kostnad mot uppvisande av läkarintyg.