Visste du att 85% av våra framgångar når vi genom att ha rätt mjuka färdigheter?

I en generation med konstant teknikutveckling är den statistiken kanske överraskande, eftersom det har varit stort fokus på att utveckla rätt teknisk kompetens de senaste åren, för att ligga i framkant i det digitala genomslaget. 

Deloitte rapporterar att innan 2030, kommer två tredjedelar av alla roller handla om mjuka färdigheter, så företagen och deras medarbetare behöver fokusera på luckor i dessa färdigheter för att säkerställa framtida framgångar. 

Mjuka färdigheter har länge varit undervärderade och dessa viktiga egenskaper är inte alltid helt enkla att utveckla, men förmågan att visa emotionell intelligens och skapa relationer är egenskaper som maskiner aldrig kommer att kunna efterlikna.

Förmågan att lära nya saker

Medan funktionella färdigheter kommer att fortsätta utvecklas för atdriva teknikledda ”störningar, kommer vissa mjuka färdigheter fortsätta vara avgörande för att överleva och lyckas på de oupphörligt dynamiska arbetsplatserna.

I snabba”söndrande, eller ”banbrytande (eng. disruptive) miljöer är väsentliga sociala färdigheter viktigare än någonsin. Det är stor efterfrågan på medarbetare som har förmåga att skapa konsensus, förhandla och få tvärfunktionella team att samverka och gemensamt navigera utmaningar.

Därför är mjuka färdigheter hårdvaluta i företagen

Tidigare arbets- och teknikerfarenheter kan öppna den första dörren för en kandidat till ett företag, men det är relationsfärdigheter som fortsätter att öppna dörrar inom organisationen. 

Arbetsgivare som vill attrahera ledare som andra vill följa, behöver visa hur de värdesätter, belönar och utvecklar skickliga relationsskapare.

Faktum är, att allteftersom fler enkla roller/uppgifter automatiseras, kommer det vara dessa mänskliga egenskaper som ger konkurrenskraft åt företag och människor. 

Google upptäckte att det här inte bara är spekulationer, när de tittade på vilka färdigheter som fanns i deras mest framgångsrika team. Undersökningen visade att de som var mest produktiva och framgångsrika inte var de personer i teamen som skapade algoritmer, utan de som hade utpräglade mjuka färdigheter, som har god förmåga att samarbeta, kommunicera och arbeta i team.

Linkedin fick liknande resultat i en egen undersökning 2019, vilket belyste vikten för företag att prioritera kandidater som är skickliga på mjuka färdigheter. 

Då 91% av arbetsgivare kämpar för att hitta potentiella medarbetare som passar in i det här kriteriet, är rimligen en del av lösningen att investera i att träna och vidareutveckla mjuka färdigheter hos deras befintliga medarbetare. 

Så boostar vi resultatet genom att investera i mjuka färdigheter

Omfattande forskning visar att 50% av medarbetare slutar på grund av sin chef, inte jobbet i sig, och med en talangkris hägrande runt hörnet, har det aldrig varit viktigare för ledare att investera i och utveckla medarbetares relationsfärdigheter. 

 1. Investeringar i att träna mjuka färdigheter ökar produktiviteten med 12%.
  a
 2. Chefer som har bra relationer med sina medarbetare minskar personalomsättningen, som kostar företagen uppskattningsvis 130000 kronor i genomsnitt per anställd.
  a
 3. 91% av chefer är medvetna om att vad de gör påverkar deras medarbetare, så att låta chefer utveckla sin empati, tillgänglighet och kommunikation kan minska antalet sjukdagar, vilka kostar samhället mer än 60 miljarder kronor årligen.
  a
 4. Mjuka färdigheter är värda miljardbelopp årligen enligt en rapport av Development Economics.
  a
 5. En undersökning av Dale Carnegie påvisade 4 ledarskapsbeteenden som inspirerade medarbetare. Dessa var att ge uppriktigt beröm och uppskattningviljan att erkänna sina egna misstag, bidra till att medarbetare utvecklas och växer, och att leva som man lär; med integritet. Dock var det mindre än 50% som visade dessa beteenden kontinuerligt, vilket visar att det finns utrymme för förbättring. 

Så även om dina hårda färdigheter gör att du får jobbet, är det dina mjuka färdigheter som gör att du stannar kvar och ger dig möjlighet att avancera. 

Allt detta är en av orsakerna till att Dale Carnegies bok Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning är en av de mest sålda böckerna genom tiderna. De hållbara principerna han skrev om för över 100 år sedan är lika relevanta idag som de var då. 

Insikterna från den boken har utvecklats till kursen Kommunikation och ledarskap, som över 9 miljoner människor från över 80 länder har deltagit i. Företag i hela världen har använt de praktiska färdigheterna de tränat på, för att förändra beteenden och de har uppnått fantastiska resultat.  

Kursen ändrar ditt sätt att interagera med andra, sättet du kommunicerar på och hur du leder andra… när du har gått programmet gör du saker annorlunda. 
– Deltagare Kommunikation och ledarskap 

Medarbetare lämnar chefer inte jobbet