Häften och Whitepapers

Skifta attityd och beteende: Så påverkar seniora ledare företagskulturen

Du får ökad förståelse för hur företag med framgångsrika kulturer tänker och gör och upptäcker på vilka sätt du tillsammans med andra ledare i organisationen kan skapa en mer engagerande företagskultur.

Visa och ladda ner

Transforming Attitudes and Actions: How Senior Leaders Create Successful Workplace Cultures (in English)

Gain a better understanding of what companies with successful cultures are thinking and doing and discover ways in which you and your leaders can build a more engaging corporate culture.

Visa och ladda ner