Skriv ut  

Förhandlingstips för chefer

Leadership Development
 

Som chef kan förmågan att ha ett win-win-tänk under en förhandling göra stor skillnad för hur bra dina förhandlingar går. På samma sätt kan det vara viktigt när du ska påverka medarbetare och skapa bra och positiva relationer. Här är 6 saker som du som chef bör tänka på när du förbereder dig för en förhandling.

 

  1. Du ska veta vad du vill innan - Som chef är det viktigt att gå in i en förhandling där du vet vad du vill att slutresultatet ska vara. Lägg mycket tid och tanke på vad du vill och varför du vill ha det. Kom ihåg att det är viktigt för dig att fundera på vad betyder för dig ekonomiskt, känslomässigt, intellektuellt, fysiskt, etc. Det hjälper också att veta vad du inte vill innan förhandlingen börjar.
  2. Du ska veta vad din motpart vill - Din motpart kommer också att ha en agenda när han eller hon går in i förhandlingen, därför är det viktigt att du försöker ta reda på tidigt i förhandlingen vad han eller hon vill resultatet ska vara. Förstå de ekonomiska, känslomässiga, intellektuella eller fysiska upplösning som han eller hon vill ha ut av förhandlingen.
  3. Räkna med invändningar - Förhandlingar är inte alltid lätta. Som chef måste du förstå att du kommer att få invändningar från dina medarbetare. Se till att du har relevanta fakta som kan bemöta invändningarna, fakta som den andra parten också kan identifiera och relatera till.
  4. Identifiera saker du kan gå med på - Bestäm dina absolut icke förhandlingsbara poster och även vad du är villig att ge och ta. Du kommer med stor sannolikhet inte att få alla dina viljor och önskningar tillfredsställda. Förhandlingar handlar om att ge och ta, och som chef måste du vara beredd att möta din medarbetare på halva vägen.
  5. Bestäm vad ditt absolut sista bud är – Bestäm vilket ditt sista bud är – tidpunkten när det inte finns någon anledning att gå vidare med förhandlingarna. Innan förhandlingarna inleds måste du veta vilken ditt sista bud är. Detta är en av de viktigaste sakerna att bestämma för att det ska bli en lyckad förhandling. När ni kommer till den punkten måste du se till att du vidtar åtgärder.
  6. Öva med en partner - Som vid varje viktig presentation är det bra att öva. När du till exempel ska hantera en svår diskussion är det viktigt att du tänkt till på vilka möjliga argument du kan behöva hantera och öva på dessa innan. Genom att träna med någon annan kommer du att bygga upp ditt självförtroende och det kommer i slutändan att hjälpa förhandlingarna att löpa så smidigt som möjligt.
 
 
 

Tillbaka

 
 

Adress, HK

Dale Carnegie

7A Centralen, Vasagatan 7

111 20 Stockholm

 

 

Följ oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. All Rights Reserved.
Website design and development by Americaneagle.com