Workshop 17 mars 2023 – Hur seniora ledare kan skapa en vinnande företagskultur

En vinnande företagskultur är en kultur som är inriktad på att uppnå företagets mål och visioner genom att skapa en positiv och engagerande arbetsmiljö för medarbetarna. Den är kännetecknad av följande nyckelområden:

Som seniora ledare förväntas vi vara goda förebilder och ge ett individanpassat ledarskap till våra medarbetare. Vi kommer få tips och idéer på vad vi kan göra för att lyckas med detta och fokuserar på följande:

  • Trender som ställer krav och förväntningar på det seniora ledarskapet
  • Hur skapar seniora ledare synlighet och sammanhang i en hybrid värld?
  • Hur kan vi förstärka vad våra värderingar och önskade beteenden är och betyder i praktiken
  • Hur kan vi i individanpassade dialoger visa lyhördhet och omtanke, och samtidigt coacha för utveckling

När och var?

Datum: Fredag 17 mars
Tid: 14:00 – 16:00
Plats: Convendum, Vasagatan 16
Investering: Kostnadsfritt mot inbjudan
Vem passar workshopen för: Vd, exekutiva ledare, chefer inom HR och L&D (lärande och utveckling) såväl som för den som vill stärka sina ledare i den egna organisationen och bygga en engagerande kultur med nöjda medarbetare som stannar kvar.

Anmäl dig här: