Workshop 23 mars 2018 – Så påverkar seniora ledare företagskulturen

Arbetskulturen driver ett företags varumärke, kvalitet och medarbetarengagemang. En organisations kultur utvecklas inte av en slump och ”bara råkar bli.” Vi kan aktivt bidra och vara med och utforma hur vi vill att den ska se ut. I syfte att genomföra rätt förändringar, behöver vi först veta vilka faktorer som påverkar samt skapar en företagskultur.

På vilket sätt påverkar dagliga aktiviteter och beteenden företagskulturen?

Dale Carnegie har frågat 600 seniora ledare om deras inställning och medvetenhet gällande företagskultur i en global undersökning.

VAD är företagskultur?

VARFÖR har företagskulturen så stor inverkan?

VEM är det som påverkar kulturen mest?

 

Välkommen till Workshop

Så påverkar seniora ledare företagskulturen

 

Du kommer:

  • Förstå vilka attityder och beteenden hos seniora ledare i högpresterande företagskulturer som gör skillnad
  • Få ökad medvetenhet om din egen inställning till företagskultur
  • Hitta sätt och beteenden som du själv kan använda för att bidra till att förbättra företagskulturen i din egen organisation
  • Få insikter om vad som är viktig för att lyckas skapa och behålla en positiv företagskultur på arbetsplatsen
  • Förstå varför det blir allt viktigare med öppenhet på arbetsplatsen
  • Få veta vilka fokusområden som är viktiga för högpresterande kulturer

 

När: Fredag 23 mars, 15:00 – 17:00. Kaffe finns från 14:45.

Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

För er som har möjlighet att stanna kvar, bjuder vi på AW efter workshopen.

 

VÄLKOMMEN!

 

Anmäl dig till workshopen här

Du är välkommen att ta med dig en gäst.