Blindspots i ledarskapet

Vi har alla våra "blindspots", saker vi inte ser och uppfattar hos oss själva. Vår undersökning i 15 länder visar att ledare och ledarskapsteam också har blindspots. Dessa blindspots är glappet mellan hur ledare uppfattar sitt eget beteende och hur deras medarbetare uppfattar det.

Blindspots hos ledare, och beteenden som medarbetare uppskattar

Det gäller framförallt 4 nyckelbeteenden där ledare behöver bli mer medvetna om sina blindspots, då dessa har stor inverkan på personalomsättning, engagemang, prestationer och resultat. Ladda ner vårt whitepaper för att lära dig mer.

Läs mer om undersökningen här

Kontakta oss för ett coachande samtal om utvecklingsmöjligheter för ert företag