Företagskultur

En tredjedel av medarbetarna lämnar sitt arbete på grund av dålig företagskultur, vilket leder till stora kostnader för företagen. I den intensiva jakten på skickliga medarbetare, blir en attraktiv arbetsplatskultur allt viktigare.

För att bättre förstå vad som bidrar till att skapa en stark företagskultur, genomförde Dale Carnegie en undersökning som fokuserade på seniora ledares syn på hur stark deras egen företagskultur är, deras attityd om kulturens inverkan och hur viktig den är, och vad de gör för att förbättra sin egen kultur.

Läs om undersökningen här

Ledarskapsbloggen av Dale Carnegie

Ger dig insikter, kloka råd och tips om företagskultur, ledarskap, kommunikation och försäljning