Resurser

A relationship-centered approach to engagement

Employee engagement translates to superior performance. Knowing how managers act as the catalyst for engagement provides organizations with further insight on how to move the needle on employment engagement levels - and realize the bottom line benefits.

Visa och ladda ner

Preparing people for success in the era of AI

Artificial Intelligence refers to IT systems that sense, comprehend, learn, and act – and it’s changing the way we live and work. As organizations deploy AI it will have profound impact on jobs, employee engagement and corporate culture. Understanding what that impact will be and how to prepare people for success will be critical.

Visa och ladda ner

Trust is Dead. Long Live Trust!

71% of customers said they would rather buy from a sales professional they completely trusted than one who gave them a lower price.

Visa och ladda ner

Building the Foundation for Organizational Agility

Agility involves seeking out new information and embracing continuous change in a collaborative way – and it promises to become the new competitive advantage.

Visa och ladda ner

Managing Change in the Digital Era

Change management has become more critical than ever to successful leadership, and while the goal remains the same – creating confident, positive and optimistic stakeholders with the skills and commitment to ensure new initiatives succeed – the accelerated pace and purpose of change, along with people’s emotional response to technological advances (especially AI) has added complexity to the challenge.

Visa och ladda ner

Developing a Resilient Workforce: How Organizations Thrive in the Face of Adversity

Resilience refers to people’s ability to “bounce back” from adverse experiences and is characterized by the capacity to cope, recover and learn from them.

Visa och ladda ner

5 Sätt att visa att vi bryr oss som operativa chefer

Är du ny som chef eller behöver du skapa mer engagemang och motivation i ditt team? Dessa fem grundläggande färdigheter hjälper dig att motivera dina medarbetare och leda ditt team till nya framgångar.

Visa och ladda ner

Ny som chef

Den första övergången till ledare är en av de största utmaningarna i vårt arbetsliv. Det här ledarskapshäftet ger oss en inblick i vilka egenskaper som är viktiga att fokusera på för förstagångschefer.

Visa och ladda ner

Skifta attityd och beteende: Så påverkar seniora ledare företagskulturen

Du får ökad förståelse för hur företag med framgångsrika kulturer tänker och gör och upptäcker på vilka sätt du tillsammans med andra ledare i organisationen kan skapa en mer engagerande företagskultur.

Visa och ladda ner

Så här löser du konflikter i teamet

Som ledare för ett team behöver du ha förmågan att lösa en konflikt på ett sätt som gör att relationerna mellan personerna i teamet fortsätter att fungera bra. I det här häftet får du tips på hur du hanterar en konflikt och samtidigt behåller en bra laganda.

Visa och ladda ner

Att leda en arbetsstyrka med flera generationer

Enligt Dale Carnegie Trainings studie i medarbetarengagemang "är medarbetare som känner att deras närmaste chef är tydliga och positiva i sitt ledarskap, och intresserar sig för dem personligen, mer engagerade." Det här häftet tipsar om vad som motiverar olika generationer, så att du kan kommunicera, coacha, motivera och ge feedback på rätt sätt till varje generation.

Visa och ladda ner

Tips för att skapa en förstklassig kundservice

Dale Carnegie har skrivit en av de mest inflytelserika affärsböckerna - Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning. Lär dig hur du kan tillämpa principerna från boken i samband med kundservice och börja leverera kundservice i världsklass. Vi garanterar att du kommer att ta din kundtjänst - och din personliga och företagets framgång - till en ny nivå. 

Visa och ladda ner

50 Idéer och tips om medarbetarengagemang

Medarbetare vill känna sig värdefulla och involverade. De vill känna att du har respekt för dem, att deras åsikter har betydelse och att du uppmuntrar och uppskattar deras insatser. Vi ger dig 50 värdefulla tips och idéer.

Visa och ladda ner

Coachingtips för ledare

Dagens ledare behöver ha förmågan att inspirera och rusta sina teammedlemmar med färdigheter som hjälper dem att ta fram det bästa hos sig själva – att kunna coacha. Ett av de viktigaste sakerna med coaching är att ha en vision eller ett mål. Att skapa en bild av vad som är möjligt är därför en av de viktigaste ingredienserna i coachingprocessen.

Visa och ladda ner

Få fler affärer med goda relationer

Kunderna vill veta vad du kan göra för dem, lösa deras problem eller hjälpa dem dra fördel av nya möjligheter. För att kunna ge värde, måste du först förstå vad det är kunden verkligen vill. Ställ frågor och lyssna aktivt i varje kontakt med dina kunder. När du har en djupare förståelse för deras önskemål, presentera lösningar och fråga efter möjligheten att bygga en affärsrelation.

Visa och ladda ner

Engagera med Storytelling

Skickliga ledare är ofta lysande berättare och storytelling är ett effektivt sätt att engagera både ditt team och dina kunder. Du får tekniker som du kan använda när du ska tala inför andra och skapa kontakter, med fokus på att berätta en story som människor kommer ihåg.

Visa och ladda ner

Dale Carnegie´s Golden Book

Genom Dale Carnegie Trainings olika program har nästan 9 miljoner människor i hela världen inspirerats av Dale Carnegies tidlösa värderingar och strategier. Det här häftet ger dig viktiga tips hur du som ledare, genom att följa tipsen, blir den bästa versionen av dig själv.

Visa och ladda ner

Hantera invändningar

Få tipsen om hur du bemöter och hanterar invändningar. I de flesta säljsituationer möter du ett visst motstånd och tveksamhet hos kunden när han eller hon ska ta ett köpbeslut. Lär dig lyssna för att förstå och försök att se det från köparens perspektiv.

Visa och ladda ner

Hur du ger feedback utan att förolämpa dina medarbetare

I en studie av Dale Carnegie Training uttryckte medarbetarna att deras engagemang och känslor på arbetsplatsen i hög grad påverkas av den närmsta chefens beteende och attityd. Chefer som vill undvika att få oengagerade medarbetare måste därför kunna ge feedback och konstruktiv kritik på ett positivt sätt, utan att förolämpa någon. En effektiv chef uppnår detta främst genom att ge feedback som uppmuntrar och stärker medarbetarna.

Visa och ladda ner

Hantera förändringar

Att genomföra förändringar på arbetsplatsen är en stor utmaning, eftersom det alltid är svårt att förutse hur processer kommer att utvecklas och hur människor kommer att reagera. Dale Carnegie Trainings förändringsmodell visar hur du på ett framgångsrikt, strukturerat och flexibelt sätt genomför förändringar i er organisation och hur du engagerar dina medarbetare under förändringsperioden för att skapa positiva resultat. 

Visa och ladda ner

Ledarguide innovation

Innovation är en av de få saker som är helt gratis. Men innovation är en process och målet är att samla visioner från dina värdefulla medarbetare. Genom att visa uppskattning, skapa en positiv arbetsmiljö, uppmuntra öppen kommunikation, respekt och främja ett proaktivt tänkande, kommer idéerna att flöda fritt!

Visa och ladda ner

Konsten att hålla inspirerande presentationer

Förmågan att kommunicera effektivt är viktig för att kunna engagera team, ge meningsfulla presentationer, eller helt enkelt för att på ett inspirerande sätt berätta saker för andra. I det här häftet får du tips och framgångshistorier ur Dale Carnegies bok Hur du blir en bra talare.

Visa och ladda ner

Tidshantering

Som verkligheten ser ut idag behöver vi kunna göra mer, bättre, snabbare och med färre resurser. Nyckeln är att investera din tid så effektivt som möjligt, både på arbetet och personligen, på ett sätt som skapar de bästa resultaten. Det här häftet hjälper dig att prioritera uppgifter och att arbeta effektivare.

Visa och ladda ner

Transforming Attitudes and Actions: How Senior Leaders Create Successful Workplace Cultures (in English)

Gain a better understanding of what companies with successful cultures are thinking and doing and discover ways in which you and your leaders can build a more engaging corporate culture.

Visa och ladda ner