Dale Carnegie Sverige

Boka ett möte, mejla till info@dalecarnegie.se eller kontakta någon av oss direkt

Berit Friman

VD Dale Carnegie, Marknadsfrågor, Instruktör

070-861 03 01

Läs mer

Är du vår nya stjärna?

Performance Consultant

Läs mer

Björn Höglund

Vice VD / Personalansvarig / IT-ansvarig, Instruktör

076-8527 465

Läs mer

Magnus Kornbakk

Partner, Kundansvarig / Säljare, Instruktör

070-589 47 07

Läs mer

Nicklas Gustafsson

Partner, kundansvarig / Säljare, Instruktör

076-876 76 43

Läs mer

Elin Persson

Kundansvarig / Säljare, Instruktör

070-661 01 01

Läs mer

Fredrik Rosendahl

Kundansvarig / Säljare, Instruktör

073-417 75 01

Läs mer

Peter Widin

Kundansvarig/ Säljare, Instruktör

073-417 75 02

Läs mer

Per Sjöstrand

Partner, Kundansvarig / Säljare, Instruktör

072-522 24 11

Läs mer