Ta pulsen på ditt ledarskap

Hur väl stämmer dessa påståenden in på dig? Gradera hur du uppfattar dig själv på en skala 1 – 5, där 1 är stämmer inte alls och 5 är stämmer bra.

Du kan välja om du vill testa dig inom ett eller flera områden. Ingen registrering krävs.

Mod & Självförtroende

1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra

Kommunikation

1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra

Goda relationer

1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra

Förbättra attityd och hantera överdriven stress och oro

1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra

Ledarskap

1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra
1 Stämmer inte alls
2
3
4
5 Stämmer bra

Genom att skicka in ditt formulär godkänner du vår policy för hantering av dina personuppgifter. Läs mer om vår policy här.