Hantera förändringar

Fördelar du får med vårt häfte

Att genomföra förändringar på arbetsplatsen är en stor utmaning, eftersom det alltid är svårt att förutse hur processer kommer att utvecklas och hur människor kommer att reagera. Dale Carnegie Trainings förändringsmodell visar hur du på ett framgångsrikt, strukturerat och flexibelt sätt genomför förändringar i er organisation, och hur du engagerar dina medarbetare under förändringsperioden för att skapa positiva resultat. 

Insikter du får

Vi hör ofta att människor motsätter sig förändring. Det är inte sant. Människor motsätter sig förändringar om de inte ser behovet, inte vill göra det som förändringen kräver eller tror att förändringen inte är bra för dem. Motstånd skapas när människor inte förstår varför förändringen krävs.

Varför dessa insikter är viktiga

Hur ser det ut på ditt företag? Om ni har en modig, nyfiken och framåtriktad företagskultur ses oftast förändringar som en positiv utmaning.

Hur du kan använda dina insikter

Bjud in dina medarbetare, ställ frågor och låt dem vara delaktiga, för det är som Dale Carnegie sade: “Människor stöder den värld de hjälper till att skapa.”

Ladda ner häfte