Coachingtips för ledare

Fördelar du får med vårt häfte

Dagens ledare behöver ha förmågan att inspirera och rusta sina teammedlemmar med färdigheter som hjälper dem att ta fram det bästa hos sig själva – att kunna coacha. Ett av de viktigaste sakerna med coaching är att ha en vision eller ett mål. Att skapa en bild av vad som är möjligt är därför en av de viktigaste ingredienserna i coachingprocessen.

Insikter du får

Följ en sjustegsprocess och lär dig praktiska tekniker för att skapa en engagerande miljö med människor som har viljan att göra sitt bästa. Sätt upp mål tillsammans och hjälp dina teammedlemmar att ha rätt attityd för att nå uppsatta mål. Upptäck hur du kan hitta styrkor och möjligheter, ge effektiv feedback och stötta dina medarbetare genom empati och uppmuntran.

Varför dessa insikter är viktiga

En uppfattning som många ledare har är att om människor vet någonting så gör de det. Men vi gör inte alltid det vi vet, vi gör som vi alltid har gjort.

Hur du kan använda dina insikter

För att stärka nya färdigheter kan du till exempel ge feedback på det som fungerar bra och vad som kan fungera bättre, göra uppföljningar samt snabbt hantera uteblivna prestationer och misstag.

Ladda ner häfte