Engagera med Storytelling

Fördelar du får med vårt häfte

Skickliga ledare är ofta lysande berättare och storytelling är ett effektivt sätt att engagera både ditt team och dina kunder. Du får tekniker som du kan använda när du ska tala inför andra och skapa kontakter, med fokus på att berätta en story som människor kommer ihåg.

Insikter du får

Dale Carnegies modell ger dig en grundläggande struktur för att bygga trovärdighet, fånga andras uppmärksamhet och få människor att agera.

Varför dessa insikter är viktiga

Dale Carnegie förstod tidigt styrkan med storytelling och hur den kan användas som uttryckssätt för att påverka andra människor. Berättelser sammanför människor, både känslomässigt och intellektuellt. Inspirerande ledare använder en story för att förmedla visioner och motivera andra att gå till handling. För att lyckas i dagens affärsklimat är det viktigt att bygga upp förväntningar och sedan leverera storyn på ett entusiastiskt och medryckande sätt.

Hur du kan använda dina insikter

Använd din förmåga att berätta storys för att skapa relationer och förbättra resultat. Använd nycklarna till effektiv storytelling för att föra samtal och minska emotionella konfrontationer.

Ladda ner häfte